سناریوهای فراروی جنگ ترکیبی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در افق 1407

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

3 استادیار دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) اجا، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2024.1986908.1831

چکیده

هدف: اسرائیل از ابتدای انقلاب اسلامی به ‌دنبال کنترل و محدودسازی ج.ا ایران و در صورت امکان تغییر نظام در ایران بوده و پس از امتحان کردن راه‌های مختلف از جنگ سخت تا نفوذ نرم برای مقابله با ایران، به شیوه نوین جنگ یعنی ماهیت ترکیبی آن روی آورده، ازاین‌رو مقاله حاضر به دنبال شناسایی و ترسیم سناریوهای فراروی جنگ ترکیبی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در افق 1407 است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی اکتشافی است که بـر پایـه روش آینده‌پژوهی سناریونویسی با هفت گام انجام ‌شده است. نمونه آماری پژوهش 17 نفر از اساتید دانشگاه‌های نیروهای مسلح، فرماندهان و مدیران در مشاغل راهبردی است و گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی با بهره‌گیری از روش‌های ذهن‌انگیزی و مصاحبه با خبرگان بود.
یافته‌ها: در این مقاله ضمن استفاده از روش سناریوپردازی، چهار سناریو آینده پیرامون جنگ ترکیبی اسرائیل علیه ج.ا ایران ترسیم شده که این سناریوها با توصیف چهار طرح سناریویی روایت شده‌اند.
نتیجه‌گیری: در سناریو حمله‌های سایبر–الکترونیک، تهدیدهای سایبری متوجه زیرساخت‌های کشور روایت شده است. در سناریو تهاجم فرهنگی، هجمه جنگ نرم اسرائیل علیه ایرانیان به تصویر کشیده شده است. سناریو جنگ سخت، ترسیم سخت‌افزارگونه جنگ در ائتلاف با آمریکا را ترسیم می‌کند و سناریو قدرت بازدارندگی ج.ا.ایران و ناتوانی در تحمیل جنگ ترکیبی، توان پدافندی کشور را در مقابله با جنگ ترکیبی را در افق 1407 توصیف می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Scenarios for the Hybrid war of Israel against the Islamic Republic of Iran in the horizon of 2029

نویسندگان [English]

  • Khalil Koulivand 1
  • Ali Satarikhah 2
  • Mohammad Sepehri 3
1 Ph.D student of Futures Studies, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Ph.D in Strategic Management, faculty member of Shahid Sattari Aviation University, Tehran, Iran.
3 Assistant professor and faculty member of Khatam al-Anbia Air Defense University, Islamic Republic of Iran Army, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Since the beginning of the Islamic Revolution, Israel has sought to control and limit Iran's influence and, if possible, to change Iran, and after trying different ways from hard-war to soft influence, it has turned to a new way of war, i.e. its hybrid nature, hence the article. The present is seeking to identify and draw scenarios for the combined war of Israel against the Islamic Republic of Iran in the horizon of 2029.
Methodology: The current research is an exploratory description in terms of its practical purpose and in terms of its nature and method, based on the seven-step scenario writing future research method. The statistical sample of the research is 17 professors of armed forces universities, commanders and managers in strategic jobs, and information was collected in a library and field form using brainstorming methods and interviews with experts.
Findings: In this article, while using the scenario method, four future scenarios have been drawn around Israel's combined war against Iran, and these scenarios have been narrated by describing four scenario plans.
Originality: In the scenario of cyber-electronic attacks, cyber threats against the country's infrastructure have been narrated. In the scenario of cultural invasion, Israel's soft war attack against Iranians is depicted. The hard-war scenario draws the hardware-like drawing of the war in alliance with America, and the scenario of Iran's deterrence power and the inability to impose a combined war describes the country's defense ability in dealing with a combined war in the horizon of 2029.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scenario planning
  • Israel
  • Islamic Republic of Iran
  • hybrid war