نقش هدایت فرماندهان در ارتقاء مدیریت دانش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

هدف کلی این پژوهش تبیین چگونگی نقش هدایت فرماندهان در ارتقاء مدیریت دانش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. نوع پژوهش کاربردی، و روش اجرای آن توصیفی در قالب تجزیه‌وتحلیل آمیخته (کیفی و کمی)، است. جامعه آماری شامل 50 نفر از کارکنان پایور، دارای حداقل 15 سال سابقه خدمت، مدرک کارشناسی به بالا هستند که در مشاغل فرماندهی، آموزشی و ستادی خدمت می­کنند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که مؤلفه‌ی هدایت فرماندهان، در ارتقاء مدیریت دانش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سطح  خیلی زیاد مؤثر و حمایت مدیران ارشد از طریق برانگیختن، ایجاد شبکه­های دانش، راهنمایی و توسعه مهارت­های یادگیری در کارکنان و یافتن راه­های برطرف ساختن موانع از عوامل مهم برای موفقیت و ارتقاء طرح‌های مدیریت دانش در سازمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Leading Role of Commanders in Enhancing the Knowledge Management of the Islamic Republic of Iran Army

نویسندگان [English]

 • Mahdi Abbasi 1
 • Saeedreza Matash 2
1 M.A in Defense Management
2 A faculty member of AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to explain the leading role of commanders in enhancing the knowledge management of the Islamic Republic of Iran Army and the research question is: “How should be the leading role of commanders in enhancing the knowledge management of the Islamic Republic of Iran Army?” The type of the study is an applied one and the procedure is descriptive in the format of mixed analysis (qualitative and quantitative). The statistical population of the study includes 50 staffs with a minimum of 15 years of job experience who have at least BA and work in commanding centers, boot camps, and headquarters. The results show that one of the necessary factors for success and enhancing the knowledge management plans in a system is chief-managers’ support. It contains motivating, creating knowledge networks, guiding, developing learning abilities in staff, and finding solutions for restrictions. Granting appropriate rewards to activities that are related to knowledge allotment further than common salary and benefits and also the consistency of the intellectual property system are among the key factors in knowledge management success. Formal or informal proper and effective communications in a system have always been one of the most important elements in the success of the knowledge management process.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Commander
 • Leading
 • Knowledge management
 • آقامحمدی، داود، دهقان، نبی‌اله. (1391). مدیریت راهبردی دانش، تهران: انتشارات دافوس.
 • بهمنی، محمدمسعود. (1391). مدیریت دانش در سازمان‌ها، چاپ اول، تهران: انتشارات نظری.
 • سنجقی، محمد ابراهیم.، جنیدی جعفری، یاسر و غضنفری، سید محمد جواد. (1392). سنجش فرآیندها و عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش(مطالعه موردی ستاد یک سازمان دفاعی امنیتی)، فصلنامه پژوهش­های حفاظتی امنیتی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 1392(2): 27.
 • سیف‌الهی، ناصر. داوری، مجیدرضا. (1388).  مدیریت دانش در سازمان‌ها، چاپ اول، تهران: انتشارات آراد کتاب.
 •  شریف‌زاده، فتاح. بودلایی، حسن. (1387). مدیریت دانش در سازمان‌های اداری، تولیدی و خدماتی، چاپ اول، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • طباطبایی، احمد. رمضانی، عمران(1389). مدیریت دانش در سازمان با تأکید بر انتقال دانش، چاپ اول، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.
 • قلیچ­لی، بهروز. مدیریت دانش: (1389). فرایند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایه­های فکری در کسب‌وکارها، چاپ دوم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها.
 • الوانی، سید مهدی. (1387). مدیریت عمومی، چاپ سوم، تهران: نشر نی.