مطالعه تطبیقی دریابانی و گارد ساحلی ایران، آذربایجان، ترکمنستان و روسیه

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه پدافند غیرعامل، دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد علوم و فنون مرز، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

با گسترش رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای، حوزه دریای خزر به محیطی تنش‌زا و بی‌ثبات تبدیل‌شده و درنتیجه ساختار گارد ساحلی کشورهای منطقه، توسعه چشمگیری یافته است. در پژوهش حاضر عواملی چون نیروی انسانی، تجهیزات شناوری، آموزش نیروها، ساختار، عوامل ژئوپلیتیک و توان نظامی در کشورهای هدف موردبررسی قرار گرفت. داده‌های پژوهش به روش اسنادی گردآوری شد. جامعه موردمطالعه پژوهش کلیه اسناد، گزارش‌ها و مقالات موجود در بانک‎های اطلاعات علمی در خصوص دریابانی جمهوری اسلامی ایران و گارد ساحلی روسیه، آذربایجان و ترکمنستان بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از جداول مقایسه ویژگی‌ها، تفاوت‌‌ها و شباهت‌های دریابانی جمهوری اسلامی ایران و گارد ساحلی روسیه، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که در حال حاضر، کشور روسیه در مقایسه با سه کشور دیگر، دارای بهترین گارد ساحلی است و می‎تواند الگوی مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران در تقویت دریابانی و ارتقاء شیوه‌های کنترل و پایش مرزهای دریایی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study in the Coast Guard of Iran, Azerbaijani , Turkmenistan and Russia

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Davoodi dehaghani 1
 • Ghadir Safaei 2
1 Faculty member of Amin Police University, Tehran, Iran.
2 Amin Police University, Tehran, Iran
چکیده [English]

With the expansion of regional and trans-regional powers competitiveness, the Caspian Basin has become a stressful and unstable environment and as a result, the coast guard structure of the regional countries has developed significantly. The present study examined factors such as manpower, buoyancy equipment, force training, structure, geopolitical factors, and military capability in the target countries. This study is applied in terms of purpose. The research data were collected by documentary method. The study population consists of all documents, reports and articles in scientific databases written about the Islamic Republic of Iran and Russian Coast Guard, Azerbaijan and Turkmenistan. In order to analyze the data, the comparison tables of marine characteristics, differences and similarities between the Islamic Republic of Iran and the Russian Coast Guard, Turkmenistan and Azerbaijan were used. The results of the study show that Russia has the best coast guard in comparison with the other three countries and can be a good model for the Islamic Republic of Iran in order to enhance maritime control and improve the control and monitoring of maritime borders.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Comparative study
 • Iran Coast Guard
 • Azerbaijan Coast Guard
 • Turkmenistan Coast Guard
 • Russia Coast Guard
 • اوشاکلی اوغلو، حسن. (1396). سازمانهای امنیت ساحلی جهان. سعادت، علی؛ سعادت، مرتضی و سعادت، هادی، مترجمان. تهران: انتشارات فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی.
 • آدمی، علی و نظریان، ابوذر. (1394). بررسی جایگاه انرژی دریای مازندران و خطوط لوله انتقال آن بر امنیت ملی ایران، فصلنامه فرایند نو، 10(52)، صص 210-228
 • آهنگری، عرفان و شایگان، حمید رامین. (1394). بررسی تحولات نظامی حوزه دریاچه خزر. چاپ اول. تهران: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
 • حافظ نیا، محمدرضا؛ احمدی پور، زهرا؛ مجتهد زاده، سپنتا؛ پیردشتی، حسن. (1396). تبیین مؤلفه‌های ژئومورفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 49(1)، صص 115-131.
 • حسنی، مرتضی. (1397). وارثان خزر . چاپ اول، نوشهر: نشر دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره).
 • دروگران، احمد. (1387). آشنایی با مهندسی دریایی و واحدهای دریابانی. چاپ اول. تهران: معاونت تربیت و آموزش نیروی انتظامی.
 • ذاکر صالحی، غلامرضا. (1393). نقش دانشگاه‌ها در توسعه و نهادینه شدن نظام حقوق مالکیت فکری. پژوهش‌های حقوق تطبیقی، 18(2)، صص 71-102
 • ذاکر صالحی، غلامرضا. (1396). مطالعه تطبیقی ساختار مدیریت و رهبری دانشگاهی: مطالعه موردی هیئت‎های امنا، فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران، 8(3)، صص 79-110.
 • زینل‌پور، حمیدرضا و حمیدی، رسول. (1396). قدرت نظامی دریای کاسپین، جلد اول، نوشهر: انتشارات دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره).
 • ستاره، جلال. (1393). دریابانی (1)، جلد اول، تهران: نشر دانشگاه علوم انتظامی امین.
 • ستاره، جلال، رضوی، محمد و عسگری، مصطفی. (1394). نقش ساماندهی شناورهای تفریحی بر امنیت عمومی مرزنشینان استان مازندران. فصلنامه علوم و فنون مرز. شماره 15، صص 15-38
 • مستندات معاونت اطلاعات دریابانی استان مازندران. (1398).
 • مستندات معاونت دریابانی مرزبانی نیروی انتظامی اداره شمال. (1398).
 • مستندات پایگاه چهارم دریایی ثامن­الحجج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران استان مازندران. (1398).
 • سیاری، حبیب ا... و بیک بیلندی، علی‌اصغر. (1397). تأثیر ژئوپلیتیک منطقه دریای خزر بر راهبردهای جمهوری اسلامی ایران (جلد اول)، چاپ اول، تهران: نشر دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.
 • شجاع، مرتضی؛ علیزاده، علی و ولیزاده، اکبر. (1392). سیاست روسیه در دریای خزر در دوره اوراسیاگرایان. تهران: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
 • شولی، علیرضا. (1386). فرماندهی پاسگاه مرزی دریایی، جلد اول، تهران: نشر مرکز فناوری معاونت آموزش نیروی انتظامی.
 • شیخ‌الاسلامی، محمدحسن؛ حسینی، سید محمدحسین؛ شیراوند، صارم. (1395). تأثیر نظامی کردن حوزه دریای خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 21(89)، صص 125-158.
 • علیزاده، علی. (1380). نگاه امنیتی به مباحث حوزه دریایی خزر، مطالعات آسیایی مرکزی و قفقاز، (35)، صص 175- 194.
 • غفوری، ناصر. (1394). آشنایی با مرزبانی کشورهای همسایه، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین.
 • محمودی، فرشاد. (1384)، خزر و مسیری که باید پیموده شود. نشریه روند اقتصادی، (16)، صص 38-47.
 • ·         مختاری، رضا و زهدی گهرپور، محمد. (1394). منابع تنش و تهدید مرز ایران و ترکمنستان و آثار آن بر امنیت داخلی و روابط ژئوپلیتیکی دو کشور. فصلنامه علوم و فنون مرز، 4(4)، صص 74-53.
 • جعفری ولدانی، اصغر؛ حسینی، سید محمدحسین. (1396). تأثیر فعالیت‌های نظامی بازیگران فرا منطقه‌ای حوزه خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 23(97)، صص 34-69.
 • Aladin, Nicolai & Plotnikov, Igor. (2004). The Caspian Sea, lake basinmanagement initiative thematic paper.
 • Gorenburg, Dimitry. (2014). External support for central Asian military and security forces, Stockholm international peace research institute, pp 12-15.
 • Library of congress – federal research division. (2007). Country profile: Turkmenistan.
 • Osipova, Maria. (2018). Border guards against poachers: Operation “Putin” ends in the Caspian Sea, pp.1.
 • Vladimir Mukomel. (2011). Border management the Russian federation, pp 1-3, Russia.