کاربردهای نظامی اینترنت اشیا با تأکید بر ماموریت های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استاد دانشکده کامپیوتر، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

2 استادیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، ایران.

چکیده

 امروزه اینترنت اشیا شیوه برقراری ارتباط سازمان‌ها را تغییر می‌دهد و کسب‌وکار و روش‌های صنعتی را سازمان‌دهی می‌کند. اهمیت استفاده از آن برای بخش‌هایی که مقدار زیادی از سرمایه‌ها و فرآیندهای پیچیده و توزیعی را مدیریت می‌کنند، به‌خوبی اثبات‌شده است. در این مقاله به‌منظور بررسی مسیرهای ایجاد بستر لازم جهت بهره‌برداری از فناوری اینترنت اشیا در مأموریت‌های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، برخی از بررسی‌های انجام‌شده در ارتش ایالات‌متحده مرور شد و با به‌کارگیری پتانسیل‌های انبوه در فناوری‌های اینترنت اشیا، مواردی از دفاع و امنیت عمومی مبتنی بر شبکه تلفن همراه ارائه گردید که در آن می‌توان با بهره‌گیری از ویژگی‌های اینترنت اشیا، قابلیت‌های بی‌شماری در کنترل تجهیزات و سامانه‌های دفاعی به دست آورد. بدین منظور، جهت پیاده‌سازی، یک سامانه قطع و وصل‌کننده جریان برق باقابلیت کنترل از راه دور جهت استفاده در محیط‌های نظامی و جنگی با استفاده از رله‌های الکترونیکی ارائه شد. همچنین مهم‌ترین دستاورد این مقاله کمک به شناخت فناوری اینترنت اشیا و استفاده از آن در بخش‌های مختلف نظامی و محیط‌های جنگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Military applications of the Internet of Things, with emphasis on I.R.Iran Air Force missions

نویسندگان [English]

 • Pejman Gholam Nejad 1
 • Mahmoud Gholami 2
 • AliReza Pourmakary 3
1 Professor in Computer, Shahid Sattary University of Aeronautical Science and Technology,Tehran, Iran
2 Associate Professor, Shahid Sattary University of Aeronautical Science and Technology,Tehran, Iran
3 MSc in Information Technology, Islamic Azad University of Varamin, Iran.
چکیده [English]

The Internet of Things (IoT) is undeniably transforming the way that organizations communicate and organize everyday businesses and industrial procedures. Its adoption has proven well suited for sectors that manage a large number of assets and coordinate complex and distributed processes. This survey analyzes the great potential for applying IoT technologies (i.e., data-driven applications or embedded automation and intelligent adaptive systems) to revolutionize modern warfare and provide benefits similar to those in industry. It identifies scenarios where Defense and Public Safety (PS) could leverage better commercial IoT capabilities to deliver greater survivability to the warfighter or first responders, while reducing costs and increasing operation efficiency and effectiveness. This article reviews the main tactical requirements and the architecture, examining gaps and shortcomings in existing IoT systems across the military field and mission-critical scenarios. The review characterizes the open challenges for a broad deployment and presents a research roadmap for enabling an affordable IoT for defense and PS. There are also suggestions for implementing a remote-controlled power supply disconnect device for use in military and combat environments using electronic relays. The main objective of this article is to help identify the technology of the Internet of Things and use it in various parts of the military and combat environments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Public Safety
 • Commercial Off-The-Shelf
 • Radio-frequency identification
 • Internet of Things
 • Platform
 • رستمی، حبیب، عیسایی، محمدتقی، پوررضا، محمد. مدیریت ناوگان ریلی راه‌آهن با استفاده از فناوری شناسایی به کمک امواج رادیویی: جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، 1384
 • پهلوان حسینی، ابوالفضل. (1388). بررسی نقش استفاده از اینترنت اشیا در بهبود بهره‌وری لجستیک الکترونیک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده آموزش‌های الکترونیک.
 • قیصری، محمد.، حسینی، ساره. (1392). راهکارهای استراتژیک فناوری اینترنتی از اشیا جهت پاسخگویی به چالش‌های جهانی‌سازی تجارت الکترونیک، دهمین اجلاس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، تهران، انجمن مدیریت راهبردی ایران.
 • قیصری، محمد.، هنرمند، مریم.، وحدت، داوود (1392). کاربرد فناوری اینترنتی از اشیاء در توسعه مدیریت لجستیک، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین.

 

 • Akyildiz, I.F.; Jornet, J.M. The Internet of nano-things. IEEE Wirel. Commun. 2010, 17, pp. 58–63.
 • Alam, K.M.; Saini, M.; Saddik, A.E. Toward social internet of vehicles: Concept, architecture, and applications. IEEE Access 3 (2015)
 • Al-Fuqaha, A.; Guizani, M.; Mohammadi, M.; Aledhari, M.; Ayyash, M. Internet of things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications. IEEE Commun. Surv. Tutor. 2015, 17, 2347–2376.
 • Atzori, L.; Iera, A.; Morabito, G. The internet of things: A survey. Comput. Netw. 2010, 54, 2787–2805.
 • Business Insider (BI) Intelligence. The Internet of Things: Examining How the IoT Will Affect the World; Technical Report; Business Insider: New York, NY, USA, 2015.
 • Ericsson. Ericsson Mobility Report on the Pulse of the Networked Society; Technical Report; Ericsson: Stockholm, Sweden, November 2015.