تبیین موانع فعالیت های عوایدزای داخلی آجا

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا و دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

3 عضو هیئت‌علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

در این تحقیق با روش توصیفی و با رویکرد تحلیل آمیخته تلاش بر این بوده است تا ضمن تبیین موانع فعالیت­های عوایدزای داخلی آجا در حوزه­های موانع قانونی، موانع ساختاری، موانع آموزشی و مهارتی و موانع فرهنگی، شیوه­های رفع موانع مذکور مورد بررسی قرار گرفته و راه­کارهای مناسب ارائه گردد. جامعه آماری، کلیه افسران و کارمندان ارشد رسته دارایی شاغل در ستاد آجا، دارآجا و ستاد نیروها است. در این راستا با توجه به مطالعه اسناد و مدارک و نظرات صاحب‌نظران و پرسش‌شوندگان، موانع قانونی با اهمیتی در حوزه عواید داخلی آجا شناسایی نشد؛ لیکن در خصوص مؤلفه‌های دیگر یعنی موانع ساختاری، موانع آموزشی و مهارتی و موانع فرهنگی شاخص­های مهمی شناسایی شد؛ به نحوی که مشخص گردید موانع فرهنگی مهم­ترین مانع در راه فعالیت­های عوایدی آجا می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Barriers to the Revenues of the Army of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • mirhossein moosavi 1
 • ebrahim ijabi 2
 • mohammad tayer 3
1 dafoos
2 Faculty Member of AJA Command and Staff and future doctoral student of Imam Khomeini International University of Qazvin
3 Member of the faculty of AJA Command and Staff
چکیده [English]

Internal revenue has been and has been used by unit commanders as a source of financing for the Ajay funds for a long time. Given the severe restriction of appropriations allocated by the country management and planning organization to the Islamic Republic of Iran in recent years and the lack of credits needed by the units, it is necessary to pay more attention to internal revenue-raising activities and remove its obstacles. The financing of part of Ajay's finances has become increasingly apparent. In this descriptive study with the mixed analysis approach, it has been attempted to explain the barriers of AJA's activities in the areas of legal barriers, structural barriers, educational and cultural barriers and cultural barriers, ways of removing those barriers. Review and provide appropriate solutionsIn this regard, according to the study of documents and opinions of experts and respondents, no significant legal barriers were identified in the area of ​​Ajara internal revenue, but other factors such as structural, educational and skill barriers, and cultural barriers were identified as important indicators. The manner in which cultural barriers are identified is the most important barrier to AJA's activities. The population under study in this study is the Army of the Islamic Republic of Iran and the statistical population of all senior officers and senior staff working in the AJA, DARAJAF and Force headquarters who have had leadership and management jobs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial resources
 • Army of the Islamic Republic of Iraninternal revenues
 • legal barriers
 • structural barriers
 • educational and skill barriers
 • cultural barriers
 • ابراهیم‌زاده، راضیه، (1387). مفاهیم مهم سازمانی در مدیریت آموزشی. تهران: پژوهشکده باقرالعلوم
 • ابطحی، سید حسین، (1382) شیوه‌های نوین ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی در سازمان‌ها. مدیریت و توسعه. 40-51
 •  ابطحی، سید حسین، (1383). آموزش و بهسازی سرمایه­های انسانی. تهران: نشر پویند
 • الوانی، سید مهدی، شریف­زاده، فتاح، (1387). فرآیند خط‌مشی گذاری عمومی. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی
 • باباجانی، جعفر، (1390). حسابداری و کنترل­های مالی دولتی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی
 • باباجانی، جعفر، (1371). حسابداری و حسابرسی دولتی. تهران: دانشگاه پیام نور
 • بهروزی، محمد، (1384). ارزشیابی دوره آموزش ضمن خدمت. تهران: چشم‌انداز
 • پیل بیم، کیث، ترجمه حسین قضاوی، (1391). تأمین مالی و بازارهای مالی. نهران: پژوهشکده پولی و بانکی
 • ·         دیویس، استنلی، ترجمه ناصر میرسپاسی، (1376). مدیریت فرهنگ ­سازان. تهران: انتشارات مروارید
 • رابینز، استیفن، ترجمه علی پارساییان، (1375). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
 • رضاییان، علی، (1396). فرهنگ سازمانی (مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته). تهران: انتشارات سمت
 •  سامانیان، محمدربیع، (1392). برنامه‌ریزی منابع انسانی (مبانی و فرآیندها)، تهران: مهر برنا
 • سند راهبردی سامان­دهی فعالیت­های اقتصادی نیروهای مسلح ج.ا.ا، (1391). تهران: ستاد کل نیروهای مسلح
 •  سیف، علی‌اکبر، (1396). روش­های یادگیری و مطالعه. تهران: نشر دوران،
 •  شیوا، رضا، (1380). اثر تأمین مالی در درازمدت بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. شماره 34. 33-65
 • Aydogan. A (2006), How Persistent Is the Impact of market timing on capital Structures? The Journal of Finance, vol, lx1. No4. Pp: 1051-1083.
 • Denis, D & Vassil, t (2003). The Choice among Bank Debt, Non- Bank Private Debt and Public Debt. Journal of Financial Economics 70(1). Pp: 3-28
 • Eugene Fame & Kenneth French (2002). Testing Trade- off And Packing Order Prediction about Dividend and Debt. Review of Financial Studies 15. pp: 1-33.