امکان سنجی به کارگیری هواپیمای سی 130 جهت انجام مأموریت جنگ الکترونیک دورایستای هواپایه

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، دانشکده جنگ الکترونیک

2 عضو هیات علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

3 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

هدف پژوهش امکان‌سنجی نحوه­ی به کارگیری هواپیمای سی­130 جهت انجام مأموریت جنگ الکترونیک دورایستای هواپایه است. محقق با تشریح چگونگی تأثیر پذیری متغیرهای تابع از متغیر مستقل مستتر(یعنی تهدیدات ناشی از جنگ‌های آینده) و کسب نتایج منطقی، پیشنهادهای کاربردی ارائه نموده است. جامعه آماری تحقیق­120 نفر و جامعه نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 48 ، و ابزارهای جمع‌آوری منابع آن(مصاحبه، پرسش‌نامه و مطالعه اسناد و مدارک) می­باشد. یافته‌های پژوهش  با رویکرد آمیخته و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد جنگ ‌الکترونیک دورایستای هواپایه با تمام مولفه‌ها و شاخص‌های آن یعنی پشتیبانی الکترونیکی، حملۀ الکترونیکی و حفاظتی الکترونیکی تاکتیکی هواپیمای حامل قابل اجراء بوده و به کارگیری آن جهت تقویت و توسعه توان رزم، به عنوان نیاز عملیاتی نهاجا و سایر بخش‌های آجا یک ضرورت است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feasibility Study of Using the C-130 Aircraft to Standoff Jamming the Mission Electronic Warfare Airborne

نویسندگان [English]

 • hamid heydari 1
 • hamid Mohammad Hussein 2
 • davod azar 3
1 NAHAJA - Shahid sattari Aviation University of science and technology- Faculty of electronic warfare
2 Army Command and General Staff faculty member, University of Dafoos AJA
3 Army Command and General Staff faculty member, University of Dafoos AJA
چکیده [English]

The Aircraft Cargos Heavy C-130 in the Army Air Force Organization of the Islamic Republic of Iran, As one of the most effective support battle aircraft in the world (especially during the Holy Defense years), has played a significant role in the missions provided to this force. The present research is related to an Electronic Warfare Airborne to Standoff Jamming mission, And its main purpose:" The Feasibility Study of Using the C-130 Aircraft to Standoff Jamming the Mission Electronic Warfare Airborne." Is considered; And The main question raised in this research is:"Is it possible to use the C-130 to Aircraft to Standoff Jamming an electronic warfare Airborne mission?"
In this research, a population of about 120 people was selected using the Cochran formula in a sample population of 48 people. Also, for gathering information, tools such as interviews, questionnaires and study documents have been used, Also, the validity of questionnaires Visited by prominent scholars And reliability of questionnaires Using Cronbach's alpha coefficient is 0.824.
Eventually, Findings with a mixed approach Using descriptive and inferential statistics, Has been analyzed And the results are: " Due to Airborne threats And new technological approaches to weapons And smart guidance systems, The need to pay attention to Electronic Warfare Airborne With all its components and indicators; That is, electronic support, Electronic attack And tactical electronic protection of the aircraft Is applicable And applying it To strengthen and Development of martial power As air force operational And other parts of the AJA, Is serious.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Airborne electronic warfare
 • Standoff Jamming
 • electronic support
 • electronic attack
 • electronic protection
 • آدامی، دیوید؛1385، ترجمه دکترمحمد مهدی نایبی؛ علی حرمتی، جنگ الکترونیک؛ تهران: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی.
 • ال‌شارپ والتر، 14 آبان ۱۳۹۲، رهنامه جنگ‌الکترونیک مشترک آمریکا، مترجم: جواهری، علیرضا، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی تهران، چاپ اول.
 • پایین محلی، محمدمهدی؛ 1391، جنگ الکترونیک و پرنده‌های بدون سرنشین؛ پژوهشکده سازمان صنایع هوایی ودجا.
 • جواهری، علی‌رضا؛ 1391، فرهنگ تشریحی جنگ‌الکترونیک؛ موسسه آموزشی و تحقیقات صنایع دفاعی.
 • سنگرگیر مراد، جواهری علیرضا، 1392، فرهنگ تشریحی جنگ الکترونیک، انتشارات موسسه آموزشی وتحقیقاتی صنایع دفاع، تهران.
 • صالحی، مهدی؛1379، تاریخچه جنگ الکترونیک، انتشارات دافوس آجا.
 • مولوی، محمدرضا؛ 1391، مقاله نبردهای الکترونیک مبنای جنگ‌های مدرن؛ گروه دانش و فناوری روزنامه خراسان؛ تهران.
 • دیوید آدامی؛ جنگ الکترونیک EW101؛ نایبی، محمدمهدی؛ حرمتی، علی؛ 1386، موسسۀ انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
 • نباتی، عزت اله؛ 1391، جنگ الکترونیک پیشرفته؛ چاپخانه مرکز آموزشی و پژوهشی شهید صیاد شیرازی؛ تهران.
 • نشریات فنی هواپیمای ترابری لاکهید سی- 130 هرکولس، سال 1978 میلادی.
 • نشریه جنگ الکترونیک؛ 1385، مرکز آموزش مخابرات و جنگال؛ انتشارات نیروی زمینی.
 • نگوین، تیم ن، سیستم­های جنگ الکترونیک سی130، شرکت هواپیمایی لاکهید، کپی رایت2013.
 • واحدی، مرتضی؛ قیاسی، علی اکبر؛ 1390 کلیات جنگ الکترونیک، دانشکده علوم وفنون فارابی.
 • ولش، مارتین، پیول، مایک، نشریه تست و ارزیابی جنگ الکترونیک دوره 28، مرکز تحقیق و فناوری سازمان ناتو (RTO)، دسامبر 2012.
 • یارندی، محسن، 1396، نشریه آموزشی عملیات جنگ الکترونیک ویژه فرماندهان و مدیران، چاپخانه ستاد آجا.
  • Airborne Electronic Attack, March 2012, Report to the Committee on Armed Services, House of Representatives.
  • C-130H Short Pod APU Upgrade Kit Briefing, 2010, Auxiliary Power Unit Options, Honeywell.
  • Compass Call (EC-130H), Electronic Warfare Forecast, Forecast1997 – 2006.
  • Congressional Research Service, Hand book:U.S. Electronic Attack Aircraf, United States Air Force Fellow,Section Research Manager, July 26, 2016, www.crs.gov, R44572.
  • Electronic Combat Consolidation Master Plan, 21 MARCH 1996.
  • Electrical Load and Power Source Capacity Report for the C-130 Aircraft, Sliasc Model 6216, 15 January 1988.
  • JED, The Journal of Electronic Defense, January 2012, VOL.35, NO.1
  • Special Warfare Center and School, Psychological Operations Handbook: Equipment Types, Specifications, and Capabilitis (Fort Bragg: 2005), 55.