چالشهای اصلی رژیم اشغالگر قدس

نویسنده

چکیده

نقش استراتژیک رژیم اشغالگرقدس در منطقه کاملا دچار بحران است. رژیم اشغالگرقدس همواره خود را پایگاه پیشرو  قدرتهای سلطه‌گر و استعماری غربی در منطقه تعریف کرده است.
همچنین محور این نقش بر توان واکنش نظامی ‌استوار است و غرب از زمان پیدایش این رژیم غاصب در سرزمین فلسطین تاکنون بر ایفای این نقش سرمایه‌گذاری وسیعی کرده است اما عملا با وجود مشکلات و ضعف‌های عمقی و حیاتی از قبیل بحث کمبود آب، جمعیت، ضعف بنیان‌های اقتصادی و امنیت و ساختار سیاسی، ایده رژیم اشغالگرقدس قدرتمند نیز در پی شکستهای مکرر آن در دو دهه‌ی گذشته  و  بروز ناتوانایی‌های بسیاری که ذکر شده عملا منتفی شده است و با سناریوی استراتژی هژمونی صهیونیست در منطقه و ستون جدید منطقه‌ای رژیم اشغالگرقدس و ارتش شکست ناپذیر با شکست روبرو شده است.
 
 

عنوان مقاله [English]

  Major Challenges of Qods Occupaier Regime

نویسنده [English]

  • Gholamreza Rahimi