نقش پژوهش عملیاتی در آماد و پشتیبانی نبردهای آینده

نویسنده

چکیده

آماد و پشتیبانی (لجستیک‌) یکی‌ از مفاهیم‌ اساسی‌ سیستم‌های‌ نظامی‌ است‌ که‌ شامل‌، طیف‌ گسترده‌ای‌ از کاربردها و تخصص‌های‌ نظامی‌ است‌. این‌ کارکردها باید به‌ صورتی‌ مطلوب‌ در خدمت‌ پشتیبانی‌ عملیات‌ نظامی‌ قرار گیرند. از آنجا که‌ شیوه‌های‌ عملیات‌ نظامی‌ در سال‌های‌ اخیر، به‌ طور کلی‌ دگرگون‌ شده‌ است‌، باید در نوع‌ نگاه‌ به‌ موضوع‌ و مفهوم‌ آماد و پشتیبانی  تحول‌ ریشه‌ای‌ صورت‌ گیرد. یکی‌ از تحولات‌ در جنگ‌های‌ امروزی‌، استفاده‌ عملیاتی‌ و یا به‌ عبارت‌ دیگر، نگرش‌ صفی‌ به‌ آماد و پشتیبانی  می‌باشد. به‌ این‌ معنی‌ که‌ دیگر آماد و پشتیبانی ‌ فقط‌ به‌ عنوان‌ سیستمی‌ که‌ باید در خدمت‌ پشتیبانی‌ نیروهای‌ عمل‌کننده‌ باشد نیست‌،  بلکه‌ آماد و پشتیبانی ‌ علاوه‌ بر پشتیبانی‌، خود به‌ عنوان‌ عنصر صفی‌ در عملیات‌ نظامی‌ مشارکت‌ می‌کند. از طرف‌ دیگر، آماد و پشتیبانی ‌ جزء لاینفک‌ هر عملیات‌ نظامی‌ است‌ که‌ به‌ ارائه‌ منابع‌ به‌ نیروهای‌ رزمی‌، استقرار این‌ منابع‌ در صحنه‌ رزم‌ و تثبیت‌ آنها می‌پردازد. 
 

عنوان مقاله [English]

 The role of Operational Research (OR) In the logistic of the Future Wars

نویسنده [English]

  • Abbas Zonozi