توزیع لجستیک مشترک (مفهوم یکپارچگی مشترک)

نویسنده

چکیده

شناخت دشمن، روش‌ها و شیوه‌های عملکرد او یکی از  مهمترین ابزار لازم برای چگونگی آمادگی و مقابله با این تهدیدات می‌باشد. عملیات توزیع لجستیک مشترک یکی از مفاهیم عملیاتی ارتش آمریکا است که برای حفظ اقتدار ارتش آمریکا در آینده ایجاد شده است.
عملیات توزیع مشترک بطور کلی قابلیت بکارگیری در سرتاسر عملیات نظامی را به ویژه بر چالش‌های موجود در توزیع در پشتیبانی از کسب ابتکار عمل ابتدایی در مراحل اولیه عملیات عمده نظامی دارد.
عملیات توزیع مشترک به معنی فراهم نمودن نیازمندی‌های لجستیکی فرمانده نیروی مشترک از لحظه حرکت از مبدأ تا صحنه نبرد و ادامه عملیات در صحنه است. این مفهوم در مورد عملیات توزیع مشترک آینده با تأکید ویژه بر چالش‌های یکپارچه سازی سریع و مؤثر توانمندی‌های توزیع مشترک در مراحل اولیه عملیات‌های عمده نظامی است، بحث می‌کند. 

عنوان مقاله [English]

 Joint Logistics Distribution (Joint Integrating Concept)

نویسنده [English]

  • Karim Saremi