برخی واژگان نظامی انگلیسی متداول در ارتش ج.ا.ا و سایر نیروهای مسلح و معادل واژه فارسی جایگزین آنها ـ در دفتر اول ـ فرهنگستان زبان و ادب فارسی

نویسنده

چکیده

تعداد 65 واژه که به شرح زیر در نشست جلسات واژه‌گزینی ستاد کل ن.م مطرح و در فرهنگستان زبان و ادب فارسی مورد بحث و بررسی واقع و در فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان ـ دفتر اول ـ ثبت و منتشر گردیده است. امید است با بکارگیری معادلهای مصوب واژه‌ها، در اسناد، مدارک، مکاتبات، متون تألیفی و ترجمه‌ای مورد توجه اساتید و دانشجویان و سایر علاقه‌مندان قرارگرفته و گروه واژه‌گزینی و فرهنگستان را در ادامه تلاش خود مصمم‌تر نمایند.
این واژگان برای اطلاع و استفاده علمی در فصلنامه شماره 10 علمی و ترویجی دافوس آجا ارائه شده است. به یاری خداوند دومین مرحله از فرهنگ واژه‌های نظامی مصوب در فصلنامه‌های بعدی در اختیار علاقه‌‌مندان قرار خواهد گرفت.

عنوان مقاله [English]

Some of the commonly used British military vocabulary in the army of JHA and other armed forces and the equivalent of the Persian word were replaced by the first office of the Persian Language and Literature Academy.

نویسنده [English]

  • Ghodratollah Pirzadfar