جهانی شدن و تأکید بر الحاق و عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به WTO

نویسنده

چکیده

فرایند جهانی شدن از سال‌ها قبل در حال شکل‌گیری بوده و جهانی شدن اقتصاد، بارزترین و مشخص‌ترین نمونه جهانی شدن به شمار می‌رود و به عبارت دیگر، از گستردگی، سرعت و عمق بیشتری برخوردار است. کشورهای در حال توسعه به جهت فرار از مرزهای بحران اقتصادی، لاجرم به توصیه‌ها و درخواست‌های کشورهای صنعتی پیشرفته در قالب پیمان‌ها، سازما‌ن‌ها و نهادها تن داده و قطعاً تبعات آن را هم می‌پذیرند. سازمان تجارت جهانی یکی از سازمان‌هایی است که در کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران، مباحثات زیادی در خصوص پیوستن و یا عدم پیوستن به آن مطرح بوده و این مقاله به این موضوع می‌پردازد.

عنوان مقاله [English]

Globalization and emphasis on the accession and non-adherence of the Islamic Republic of Iran to the WTO

نویسنده [English]

  • Hossein Valivand Zamani