تأثیر رفتار مدیران در روحیه کارکنان

نویسنده

چکیده

          انسان بعنوان کاملترین پدیده الهی، تابع ارزشها و باورهایی است که شیوه‌های رفتاری صحیح و منطقی و برخوردهای اصولی می‌تواند تأثیر بسزائی در ایجاد روحیه و ارتقاء آن داشته باشد . چنانچه مدیران، مسئولین و فرماندهانی که با نیروی انسانی سرو کار دارند رفتار صحیح و اصولی را در محیط کار بکار گیرد، بطور یقین، روحیه و انگیزه زیر مجموعه را تحت تأثیر قرار داده و کارائی و اثر بخشی و در نهایت بهره‌وری سازمانی را بنحو چشمگیری بالا می‌برد .بنابراین شیوه‌های رفتاری مناسب، بکارگیری مدیریت اقتضائی، توجه به شخصیت کارکنان و صدها نوع رفتار دیگر می‌تواند بعنوان مهمترین عوامل تأثیرگذار در روحیه مورد بررسی قرار گیرد .

عنوان مقاله [English]

The Effect of Managers 'Behavior on Employees' Mood

نویسنده [English]

  • Mohammad Shayesteh