اصول جنگ و ارتباط آن در عملیات ویژه و مشترک

نویسنده

چکیده

اصول جنگ حاصل تجارب جنگ هایی است که توسط ملل مختلف از درگیری های قومی تا جنگ جهانی با توجه به اختلافات، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، عقیدتی و . . . بوجود آمده و هر کشوری/ ملتی اصول جنگ خاص خود را به عنوان حقایق حاکم بر اجرای جنگ در میدان نبرد گزینش نموده است. اصول جنگ ثابت بوده و در انواع عملیات های نظامی حاکمیت دارند. این مقاله به بررسی اصول
نه گانه جنگ و ارتباط آن با عملیات ویژه و عملیات مشترک و نیز در سطوح مختلف جنگی یعنی سطوح تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی
می پردازد.

عنوان مقاله [English]

The Principles of War and its Relationship in Special Operations

نویسنده [English]

  • Ghodratillah PirzadFar

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Principles of War and its Relationship in Special Operations