گاه شناسی در طرح ریزی‌های ستادی

نویسنده

چکیده

زمان به صورت گروه چهار رقمی بیان می‌شود، که دامنه آن از 0000 تا 2400 متغیر است وتاریخ به ترتیب روز ، ماه، و سال درج می‌گردد، مگر هنگامی که لازم باشد به صورت گروه 6 رقمی زمان را بیان نماییم که در آن صورت، ترتیب خاصی باید رعایت شود. ارتباطات بین قرارگاه‌های فرماندهی در مناطق زمانی مختلف معمولاً با ذکر تاریخ است، و مرجع‌های تاریخ و ساعت معمولاً بر اساس زمان رسمی گرینویچ است. مبنای محاسبه زمان که در کل جهان پذیرفته شده، زمان استانداردی است که به وقت گرینویچ انگلستان می باشد.در گروه‌های زمانی مربوط به زمان رسمی گرینویچ، بلافاصله پس از آخرین رقم گروه حرف Z آورده می‌شود. تاریک روشن،مدت زمان تابش نور خورشید پیش از طلوع و بعد از غروب است. هر دو تاریک روشن صبح و عصر به سه دوره تقسیم می‌شود: نجومی[1]، دریایی[2]و غیر نظامی[3] که مدت زمان بین مشاهده لبه بالایی قرص خورشید و مرکز خورشید را مشخص می‌کند. بیان این پدیده‌ها به یگان‌های زیر دست باید با قید زمان باشد. عبارت‌های " آغاز روشنایی" و " پایان تاریکی،" در ارتش انگلستان متداول است، که مدت آن کمی بیشتر از مدت " تاریک روشن غیر نظامی " است. فرماندهان صحنه عملیات به منظور طرح ریزی نظامی و تسهیل کار ستادی، در تشریح به موقع پدیده‌های طبیعی، جداول روزانه زمان، طلوع آفتاب، غروب آفتاب، تاریک روشن، ماه و کشند (جزر و مد) را برای کل صحنه عملیات یا بخش‌های وسیع جغرافیایی آن تهیه و منتشر می‌نمایند و اختلاف ساعت محلی را با ساعت رسمی گرینویچ مشخص می‌کنند.[1] - Astronomical


[2] - Nautical


[3] - Civil

عنوان مقاله [English]

Anecdotal in the planning of the staff

نویسنده [English]

  • Masoud Ghanavat