پدافند غیر عامل

نویسنده

چکیده

"کسی که اولین ضربه را می زند برنده نیست، بلکه کسی که آخرین ضربه را تحمل می کند برنده است[1] ". بررسی تفکرات استراتژیک و مطالعه جنگ های گذشته نشان داده است که کشورهای که از یک استراتژی دفاعی صحیح و کارا برخوردار نبوده اند در جنگ ها شکست را پذیرفته اند، تاریخ 8 سال دفاع مقدس و همچنین جنگ های دهه اخیر در منطقه حساس خاورمیانه و از طرفی توانمندی های آفندی ما در مقایسه با توانمندی های دشمنان بالقوه به ما می آموزد که باید به دفاع غیر عامل بیش از آنچه تاکنون پرداخته شده است،بپردازیم. مائوتسه تونگ می گوید: "برای غلبه بر دشمن و کسب پیروزی، باید همه تلاش خود را در جهت بستن چشم ها و گوش های دشمن و کور و کر نمودن او انجام دهیم و فکر و اندیشه فرماندهانش را گیج و مغشوش نماییم."
            در این مقاله سعی شده است تا ضرورت ها و اصول دفاع غیر عامل و از طرفی نمونه هایی از تسلیحات استفاده شده در جنگ های اخیر و دفاع غیر عامل آنها جهت آشنایی خوانندگان عزیز به طور خلاصه ارایه گردد.1- سون تزو

عنوان مقاله [English]

Passive defense

نویسنده [English]

  • Ahmadreza Amirrezaei