طرح جنگ نسل ها

چکیده

          سوم مارس سال جاری میلادی،‌ "دونالد رامسفلد"
وزیر دفاع و "ریچارد مه یرز" رییس ستاد فرماندهی مشترک آمریکا طرح جدید جامعی را برای مبارزه با تروریسم تهیه و امضاء کردند. این سند که حاصل 18 ماه تلاش و مطالعه است، به طور رسمی تحت عنوان طرح ملی استراتژیک نظامی برای مبارزه با تروریسم
نام گذاری شده
و نشان دهنده پیشرفت های شگرفی در رویکرد
ضد تروریستی آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 است.
          به گفته مقامات پنتاگون، آنان با این طرح جدید، اکنون
به استراتژی جدیدی دست یافته اند که ماهیت جنگ ضد تروریستی را به طور عیمق مورد بررسی قرار می دهد و شیوه جامعی را برای تداوم این جنگ پیش می نهد. بنیان این طرح جدید در اکتبر 2003 و پس از نامه غیر رسمی رامسفلد به برخی مقامات وزارت دفاع گذاشته شد. رامسفلد در یکی از نامه ها از فرماندهان تحت امرش پرسید: آیا ایالات متحده در جنگ علیه تروریسم پیروز می شود و نیز اینکه، چگونه
می توان فهمید که تعداد تروریست های دستگیر یا کشته شده بیش از میزان عضوگیری آنهاست؟ سپس از "داگلاس فیث" معاون سیاسی پنتاگون و ژنرال "روبرت کاسلان" معاون ضد تروریسم ستاد فرماندهی مشترک خواسته شد تا پاسخی برای این پرسش ها بیابند. فیث
می گوید: «پس از پیام وزیر، نشستیم و با خود گفتیم که چگونه
می توان موضوعات بنیادین مربوط به جنگ علیه تروریسم را مطرح کرد؟»
          نتیجه اولیه تلاش های آنان، یک گزارش 70 صفحه ای شد که بلافاصله بیش از 40 بار مورد بازبینی قرار گرفت. چراکه در ابتدا حلقه درونی مقامات نزدیک تر رامسفلد، سپس یک گروه بزرگ تر به نام گروه ارشد بازبینی و بعد فرماندهان ناحیه ای و دیگر آژانس ها،‌آن را بررسی کردند.

عنوان مقاله [English]

The war plan of generations