فناوری ، مدرنیته و چالش سازماندهی

نویسنده

چکیده

فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات بر همه سازمان ها  تاثیر داشته و یکی از عوامل مهم ایجاد تغییر و تحول می‌باشد. فناوری و تحول مربوط به کلیه فعالیت‌های سازمان، از تعیین ساختار سازمان و تشکیلات گرفته تا سنجش عملکرد، بررسی محیط بیرونی و تعیین استراتژی‌‌ها، می‌باشد. بنابراین ضرورت دارد که تمام متغیرهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فنی را به دقت بررسی نموده، وضعیت فعلی و نیاز به تحول را مشخص کرده و زمینه‌های لازم را برای تحول فراهم نمود.[i]
            تاکید بر بهسازی سازمان نه تنها در تحول نیروی انسانی بلکه در بهبود ساختار فرایند‌ها و تعیین استراتژی‌های سازمان نیز می باشد.[ii]
          تاریخ مدرنیته، تاریخ تحول در فناوری است. فناوری نیز خود محصولی از مدرنیته است. تحول در فناوری با خود نوآوری در سازماندهی را بدنبال می‌آورد. رابطه فناوری و مدرنیته و تاثیرات آن در پیدایش پارادایم‌های نوین سازماندهی در عصر اطلاعات محور موضوع این مقاله است که به آن پرداخته خواهد شد.1- تسلیمی، محمد سعید، « مدیریت تحول سازمانی» انتشارات سمت 1376


2- شرمرهورن، جان آر «مدیریت رفتار سازمانی» ترجمه: دکتر مهدی ایران‌نژاد و همکاران چاپ موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت 1378

عنوان مقاله [English]

Technology, Modernity and the Challenge of Organizing

نویسنده [English]

  • SeyedMojtaba Bagheri