عوامل عمده مؤثر بر طرح‌ریزی عملیات نظامی در جنگ آینده با رویکرد کلاسیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی ، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی نظامی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

چکیده

طرح­ریزی نظامی فرآیند تصمیم­گیری است که با دریافت مأموریت شروع و مجموعه فعالیت­های فرمانده و ستاد با در نظر گرفتن منابع و راه­های کار، جهت تهیه طرح­ها یا دستور عملیاتی و وصول به هدف­های تعیین‌شده انجام می­شود. طرح‌ریزی درواقع نقشه­ راه عملیات نظامی برای رسیدن به هدف است. از این رو این پژوهش با هدف شناسایی عوامل عمده مؤثر بر طرح­ریزی عملیات نظامی در جنگ آینده با رویکرد کلاسیک انجام شد تا فرانمای قابل‌اتکا جهت طراحی نظامی ارائه شود و فرماندهان، افسران ستاد و طراحان عملیات از آن بهره ببرند. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی است که با رویکرد آمیخته انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد از تعداد 108 نفر پژوهش­خواندگان، 4/94 درصد از جامعه نمونه معتقدند ابعاد اصول جنگ، توان رزمی، قواعد اساسی رزم، سامانه­های رزم زمینی، هنر جنگ و خلاقیت و نوآوری با مؤلفه­ها و شاخص­های مربوطه در طرح­ریزی عملیات نظامی در جنگ آینده با رویکرد کلاسیک اثرگذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Major Factors Influencing The Planning of Military Operations in Future Wars with a Classical Approach

نویسندگان [English]

 • Hossein Dadvand 1
 • Hamid Hasanpour 2
 • Tooraj Zeynaldin 3
1 M.A in Defense Management, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. student in Strategic Management, Supreme National Defense University, Tehran, Iran
3 Ph.D. student in Strategic Management, Supreme National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Military planning is a decision-making process that begins with the receipt of a mission, and the set of activities of the commander and staff, taking into account resources and ways of working, to prepare plans or operational orders and achieve the set goals. Planning is actually a roadmap for military operations to achieve a goal. Therefore, this study was conducted with the aim of identifying the major factors affecting the planning of military operations in the coming war with a classical approach to provide a viable framework for military planning and to be used by commanders, staff officers and planners of operations. The results showed that 94.4% of the sample population believe in the dimensions of the principles of war, combat capability, basic rules of combat, ground combat systems, and creativity and innovation with relevant components and indicators in planning military operations in future wars with Influence the classical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Planning
 • Military Operations
 • Army of The Islamic Republic of Iran
 • Classical Approach
 • Future War
 • آئین­نامه سازمان و روش ستاد. (5-101) (1376). چاپ دوم انتشارات آجا.
 • باقری، محمد حسن. (1393). تدوین دکترین صحنه جنگ، انتشارات دافوس آجا.
 • تایلور، بارون. (1395). راهبرد نوآوری دفاعی انگلستان، ترجمه: وحیده علی­پور و همکاران، تهران، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی.
 • جهرمی، محمد حسین. (1381). مبانی جنگ نامتفارن، تهران، انتشارات دافوس سپاه.
 • چگینی، حسن. (1384). طرح­ریزی استراتژیک نظامی و برنامه­ریزی دفاعی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی، چاپ دوم.
 • حاجیانی، ابراهیم. (1395). روششناسی طراحی و تدوین الگوی مطلوب در پژوهشهای اطلاعاتی، تهران: فصلنامه راهبرد، شماره 78.
 • حسن­بیگی، ابراهیم. (1390). مدیریت راهبردی، تهران، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • حسن­پور، حمید و رضا­لو، رضا. (1398). اولویت‌بندی عوامل نرم‌افزاری قدرت ‌رزمی در جنگ‌های غیر‌خطی (رزم زمینی)، علوم و فنون نظامی، 15(47).
 • حسن­پور، حمید. (1396). هفت اشتباه استراتژیک ارتش عراق در عملیات بیت­المقدس، تهران، روزنامه ایران، 4خرداد 1396 سال بیست و پنجم، شماره 7068.
 • حسن­پور، حمید. (1398). جنگ کلاسیک (طرح­ریزی و اصول قواعد رزم)، تهران: انتشارات دافوس.
 • حسن­پور، حمید. (1398). قدرت رزمی برترساز، تهران: انتشارات دافوس.
 • حسن­پور، حمید. (1399). نقش بازی جنگ در ارتقاء تصمیم­گیری فرماندهان نیروهای مسلح، تهران، فصلنامه بازی جنگ دافوس آجا
 • حیدری، کیومرث. (1390). جنگ­های آینده، تهران: انتشارات دافوس.
 • دادوند، حسین. (1397). مدافعان کرخه، تهران: انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول.
 • رستمی، محمود. (1386). فرهنگ واژه­های نظامی، تهران: انتشارات ایران سبز، چاپ دوم.
 • سمیعی، فیروز؛ بختیاری، مسعود و نورایی، منوچهر. (1379). آئین­نامه عملیات (جلد دوم)، تهران: انتشارات دافوس.
 • شهلایی، ناصر؛ مهرنیا، احمد و ولی­وندزمانی، حسین. (1388). نظریه­های راهبردی، تهران: انتشارات دافوس.
 • شیخ، محمدرضا و حسن­پور، حمید. (1395). طرح­ریزی عملیات اطلاعاتی در نبرد زمینی، تهران، انتشارات دافوس آجا.
 • عالی، صمد. (1394). مدیریت خلاقیت و نوآوری، تهران: فصلنامه تدبیر، شماره 110.
 • قنبری جعفری، محمد حسین. (1381). جزوه مبانی جنگ­های نامتفارن، تهران: انتشارات سپاه.
 • گات زمینی دافوس. (1394). مبانی جنگ ناهمتراز، تهران، انتشارات دافوس آجا.
 • ستاد مشترک آجا (1376). آئین­نامه سازمان و روش ستاد (5-101)، تهران: انتشارات ارتش جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم.
 • نیروی زمینی ارتش امریکا (1386). آئین­نامه عملیات (FM-3-0) ارتش امریکا، ترجمه: فریدون کیومرثی، تهران: انتشارات ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 • مرادیان، محسن. (1389). استفاده از الگوسازی ریاضی در الگوی مصرف نظامی، تهران: فصلنامه راهبرد دفاعی، 8(29).
 • مرادیان، محسن. (1395). آئین­نامه مرجع نزاجا، تهران: انتشارات مرکز مطالعات نزاجا.
 • معین­وزیری، نصرت­الله و یاسینی، حسین. (1379). آئین­نامه عملیات (جلد یکم)، تهران: انتشارات دافوس. ­
 • میر­سعید و همکاران. (1396). شناسایی و دسته­بندی بازیگران جنگ­های آینده، تهران: فصلنامه راهبردی، سال پانزدهم، شماره 59.
 • الوانی، مهدی و همکاران(1397). شناسایی مهم­ترین عوامل خلاقیت و نوآوری دفاعی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال شانزدهم، ش64.
 • ولی­وند زمانی، حسین و شهلایی، ناصر. (1398). نظریه‌های راهبردی، انتشارات دافوس اجا، تهران.
 • Przybelski, Tom. (2010). Analyzing Warfare, Newport, RI: Naval War College. Williamson, J. (1996). Offensive operation Doctrine.England.