الگوی مقوم‌سازی معماری دفاعی امنیتی(الزامات و زیرساخت‌ها) در نیل به دفاع همه‌جانبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی،‌ تهران، ایران.

چکیده

دفاع ‌همه‌جانبه یکی از مهم‌ترین عناصر بقاء یک کشور است؛ برای نیل به دفاع همه‌جانبه و تحکیم معماری دفاعی امنیتی بایستی از ابزارها، محرک‌ها و مقوم‌هایی بهره گرفت که جدای از نقش راهبردی، به سیاست‌ها و برنامه‌های حرکت به این سمت، شتاب و غنا بخشیده و ارتباط مستحکم و جامعی فراهم سازد. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته با حجم نمونه‌ی هدفمند قضاوتی 32 نفر به‌منظور ارائه‌ی الگوی مفهومیِ مقوم‌سازی معماری دفاعی امنیتی با نگاه دفاع همه‌جانبه انجام شده است. یافته‌های پژوهش پس از تحلیل الزامات و زیرساخت‌های معماری دفاعی امنیتی،  با موردتوجه قرار دادن ضرورت بومی‌سازی چارچوب‌های موجود، ضرورت توجه به لایه‌های زیرساخت، فرایندی، ذینفعان و محیطی که دربردارنده‌ی ارکان‌ جهت‌ساز، سیاست‌گذاری‌های راهبردی و اجرایی، برنامه‌های کلان، بازیگران باشد و دستیابی به زبان مشترک بین متولیان، مسئولان و مدیران سطوح عالی سازمان‌های لشکری و کشوری به‌صورت یک الگو ترسیم شد. این الگو، یک راه‌حل جامع است که برای پشتیبانی از اهداف معماری دفاعی امنیتی نیروهای مسلح در کمک به متولیان و مسئولان می‌تواند از اهلیت علمی مناسبی برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Security Defense Architecture Reinforcement Model (Requirements and Infrastructure) in Achieving "Comprehensive Defense"

نویسنده [English]

 • Vahid Riazi
Assistant Professor and Faculty Member of Supreme National Defense University, ‌ Tehran, Iran.
چکیده [English]

Defense is one of the most important elements of a country's survival. In order to achieve comprehensive defense and strengthen security defense architecture, tools, incentives and components should be used that, apart from the strategic role, accelerate policies and programs to move in this direction, and provide a strong and comprehensive relationship. The Architectural Reinforcement Model, with a view to the requirements and infrastructures of security defense, is a comprehensive solution used to support the goals of the security defense architecture of the armed forces. This paper, by presenting the conceptual model of strengthening security defense architecture by looking at comprehensive defense and to get the main question of this article, "What is the model of strengthening security defense architecture (requirements and infrastructures) in achieving" comprehensive defense "?" With a mixed approach and quantitative and qualitative method and with the benefit of data collection method; Libraries and fields and their tools have been collected and used to collect data.The present article is practical in terms of purpose and type (purposefully judging, 32 people). Findings in the article; After analyzing the requirements and infrastructures of security defense architecture, we draw a pattern in the form of an article and the necessity of localization of existing frameworks, the need to pay attention to the layers of infrastructure, process, stakeholders and operating strategies, programs and activities. In the common language between the trustees, officials and managers, the high levels of military and national organizations have been considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Security Defense
 • Comprehensive Defense
 • Architecture Reinforcement Model
 • Requirements and Infrastructure
 • امام خمینی، روح‌الله (1378)، «صحیفه‌ی نور»، ج 21.
 • بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای ‌؛
 • افتخاری، اصغر(1382)، «امنیت ملی در اندیشه و عمل امام خمینی »، تهران، فصلنامه‌ی پژوهشی اندیشه‌ی انقلاب اسلامی، شماره‌ی 6.
 • خانی، مهدی(1376)، امام خمینی و بسیج استراتژی دفاع همه، مطالعات ‌بسیج 1376 شماره 15.
 • دی‌پیر، محمود، هلیلی، خداداد، عبیری، داود(1395)، بررسی الزامات اجرایی معماری امنیت اطلاعات سازمانی در سازمان‌های دفاعی، فصلنامه‌ی علوم سیاسی: امنیت‌پژوهی، شماره 54.
 • رشید‌زاده، فتح‌اله، ذبیح‌الله عاشوری و جعفر شهرام‌فر(1390)، الگوی راهبردی تحکیم و توسعه‌ی اقتدار دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 46.
 • ریاضی، وحید(1391)، االگوی مناسب آمادگی نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشکده دفاع ملی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.
 • ستوده بیدختی، امیرحسین(1393)، مقدمه‌ای بر کاربرد مدل‌سازی اطلاعات ساختمان BIM در مدیریت پروژه‌های ساخت، اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران، مؤسسه ایرانیان، انجمن معماری ایران.
 • ستوده بیدختی، امیرحسین و حسین، بهرامی(1394)، استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمان، ساخت‌وساز ناب و تحویل یکپارچه پروژه جهت موفقیت پروژه، دومین کنفرانس ملی مهندسی سازه ایران، تهران، انجمن مهندسی سازه ایران.
 • صباغیان، علی(1392)، امنیت انسانی و دفاع همه‌جانبه، تهران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 16، شماره 62.
 • طبیب‌شوشتری، محمدحسین(1397)، اصول و مبانی دفاع مؤثر با تکیه بر بصیرت و توان ملی در اندیشه دفاعی امام خامنه‌ای، تهران، مجموعه مقالات چهارمین همایش تیین اندیشه‌های دفاعی حضرت امام خامنه‌ای ، سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
 • عبدالله‌خانی، علی(1389)، نظریه‌های امنیت، چاپ دوم، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
 • کلانتری‌سمنگانی، آیت‌الله(1397)، الزامات دفاع همه‌جانبه با رویکردی بر اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای، تهران، مجموعه مقالات چهارمین همایش تیین اندیشه‌ای دفاعی حضرت امام خامنه‌ای ، سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
 • گودرزی، غلامرضا و ملک‌محمدی، حسن(1394)، بسترها و ابزارهای مقوم راهبردی در نیل به تمدن نوین اسلامی، تهران، مجموعه مقالات همایش ملی استحکام ساخت درونی قدرت، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • مرآتی، احسان(1391)، تدوین روش توسعه چارچوب‌های معماری سازمان‌های دفاعی، فصلنامه‌ی سیاست دفاعی، شماره 79.
 • میرعباسی، رمضان، فقیه‌علی‌آبادی، هادی و نادری‌خورشیدی، علیرضا(1391)، معماری سازمانی زمینه‌ساز استقرار و توسعه‌ی معماری اطلاعات در دستگاه‌های دفاعی و اجرایی کشور، تهران، فصلنامه‌ی سیاست دفاعی، شماره‌ی 79.
 • نصیری، موسی(1397)، رویکرد تهاجمی ایران در چارچوب رهنامه دفاعی؛ دلایل و پیامدها، تهران: اندیشکده راهبردی تبیین.
 • وحیدی، احمد(1397)، سخنرانی در نخستین همایش ملی معمار دفاعی امنیتی نظام اسلامی در افق چشم‌انداز 1404(فرصت‌ها و تهدیدها) ، تهران، دانشگاه و پژهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.
 • Piryonesi, S. M. (2019). The application of data analytics to asset management: Deterioration and climate change adaptation in Ontario roads (Doctoral dissertation, University of Toronto (Canada)).