تبیین آسیب‌پذیری‌های فناورانه سامانه مکانیزه لجستیک نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (ALS) در برابر تهدیدات آینده و ارائه راهکارهای مناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 عضو هیات علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا و دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

سامانه مکانیزه لجستیک نهاجا یکی از سامانه­های مهم و تأثیرگذار در پشتیبانی از پایگاه­های هوایی و مراکز تعمیری نهاجا است که نقش بسزایی در عملیاتی نگه‌داشتن هواپیماها، وسایل زمینی و تجهیزات فرودگاهی در سطح نهاجا ایفا می­کند؛ بنابراین هدف این پژوهش تبیین آسیب‌پذیری‌های فناورانه سامانه مکانیزه لجستیک نهاجا در برابر تهدیدات آینده و ارائه راهکارهای مناسب است. نوع پژوهش کاربردی، روش اجرای آن توصیفی و رویکرد آن آمیخته است. جامعه آماری در این تحقیق 70 نفر به‌صورت تمام شمار شامل کارشناسان و مدیران آگاه به موضوع، طی سال­های 1397-1396 در سطح ستاد نهاجا و شهر تهران است. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به رؤیت صاحب‌نظران، اساتید محترم راهنما و مشاور رسیده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 858/0 استخراج‌ شد. با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی داده­های به‌دست‌آمده تجزیه‌وتحلیل شد و نتایج نشان داد که آسیب‌پذیری‌ها شامل؛ عدم پایداری شبکه ارتباطی با پایگاه‌های هوایی، عدم پیش‌بینی شبکه ارتباط رادیویی سیار، نداشتن سایت پشتیبان، آسیب­­پذیری در برابر بمب‌های الکترومغناطیسی و گرافیتی دشمن و ضعف تأسیساتی و امنیتی به دلیل عدم مقاوم‌سازی تأسیسات سرویس­دهنده مرکزی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Technical Vulnerabilities of the ALS System against Future Threats and Providing Appropriate Solutions

نویسندگان [English]

 • Reza Roshani 1
 • Hossain Akbari 2
 • Hamidreza Rezaee 3
1 Faculty Member of AJA Staff and Command University
2 Faculty member of AJA Command and Staff University and Ph.D. student of Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
3 MA. in Defense Management
چکیده [English]

The ALS system is one of the most important systems for supporting airbases which plays a significant role in maintaining airplanes, ground-based equipment, and airport equipment and communications at the Air Force level. Therefore, the main purpose of this study is to explain the technological vulnerabilities of the ALS system to future threats and provide appropriate solutions. In a descriptive-analytical and mixed-approach approach, The statistical population in this research is 70 people who are experts and managers aware of the issue during the years 1397-1396 at the headquarters of Tehran and the city of Tehran. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire and the validity of the questionnaire was presented to the sighting of the experts, the professors of the guidance and counselor and the reliability of the questionnaire were extracted using the Cronbach's alpha coefficient of 0.885. This research concludes with the hypothesis that the potential damage to the ALS system, the lack of stability of the communication network and the weakness of the workstations and the central service provider against future threats, Using descriptive and inferential statistics, the results are analyzed and the results indicate that The vulnerabilities include the lack of interconnection with air bases, the lack of anticipation of a mobile radio communication network, the lack of backup sites, and the weakness of the facility and security due to the lack of robustness of the central server facility and the vulnerability of the enemy's electromagnetic and graphite bombs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Future Threats
 • ALS System
 • Information Technologic
 • Airforce
 • آذر، داوود، مسلمی، حسین، (1393) شناخت تهدیدات فضای سایبری و پدافند آن، تهران: انتشارات دافوس.
 • آقا محمدی، داوود، (1392) سامانه‌های رزم زمینی چابک، تهران: انتشارات دافوس.
 • آمادفنی، آیین‌نامه 6-33 ه، (1378) تهران: انتشارات مرکز تحقیقات فرماندهی آمادوپش هوایی نهاجا.
 • ابولحسینی، علیرضا، (1392)، معرفی و برآورد تهدیدات سایبری، تهران: انتشارات دیده‌بان.
 • امینی ورکی، سعید، مشهدی، حسن، مبانی نظری (1395) مدیریت آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها، تهران: چاپ بوستان حمید.
 • جعفری لاری، علی‌اصغر، (1394) امنیت سایبری و جنگ سایبری، تهران: انتشارات پندار پارس.
 • جلالی فراهانی، غلامرضا، (1391) مقدمه‌ای بر روش و مدل برآورد تهدیدات در پدافند غیرعامل، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین.
 • جلالی فراهانی، غلامرضا، رسولی آهاری، سید داوود، اسکندری، حمید، (1395) گذری بر قوانین و مقررات پدافند غیرعامل، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین.
 • حافظ نیا، محمدرضا، (1390) جغرافیای سیاسی فضای مجازی، تهران: انتشارات سمت.
 • حبیبی، نیک بخش، (1392) ماهیت شناسی جنگ در فضای نامتقارن، تهران: مرکز انتشارات راهبردی نیروی هوایی.
 • حبیبی، نیک بخش، (1392) ماهیت قدرت هوایی، تهران: مرکز انتشارات راهبردی نیروی هوایی.
 • حسن بیگی، ابراهیم، (1394) ارائه الگوی راهبردی دفاع دانش‌بنیان در مقابل تهدیدات آینده، پایان‌نامه مطالعات گروهی دانشگاه و پژوهشگاه راهبردی عالی دفاع ملی.
 • حسن‌زاده اسدی، جعفر و انتظار شبستری، رضا و هایی، حمیده، (1390) دفاع سایبری، تهران: انستیتو ایزایران.
 • حیدری، کیومرث، (1390) جنگ‌های آینده، تهران: نشر آجا.
 • خواجوی، محسن، جلالی فراهانی، غلامرضا، (90 13) بررسی تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های سایبری در حوزه ارتباطات زیرساختی کشور، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی دفاع سایبری.
 • دستورالعمل اجرایی شماره 1-36 ف آمادوپش هوایی، (1381) تهران: انتشارات معاونت طرح و خط و مشی ف آمادوپشتیبانی هوایی نهاجا.
 • دهستانی، علیرضا، (1391) کامل‌ترین مرجع کاربردی شبکه‌های کامپیوتری و ارتباطی، تهران: ناشر نیاز دانش.
 • رستمی، محمود، (1378). فرهنگ واژه‌های نظامی، تهران: ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول.
 • زینلی، نصرالله، (1394) آمادوپش (لجستیک) هوایی در دفاع مقدس، تهران: مرکز انتشارات راهبردی نهاجا.
 • شهلایی، محمدابراهیم، شهلایی، هما، (1393) مبانی سایبرنتیک و تهدیدات در حوزه سایبر، تهران: انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی.
 • کرامر، فرانکلین، استلر، استوارت، ونیز، لری؛ (1394) قدرت سایبری و امنیت ملی، مترجم معاونت پژوهش و تولید علم، ناشر، تهران: موسسه چاپ و انتشار دانشکده اطلاعات.
 • گلنتاج، عیسی، (1395)، پدافند غیرعامل تجهیزات الکترونیکی در مقابل بمب‌های الکترومغناطیسی، دوفصلنامه علمی تخصصی پدافند غیرعامل،تهران: انتشارات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) آجا.
 • لطیفی، اکبر، (1388) آمادوپشتیبانی در نهاجا، تهران: چاپخانه دانشگاه هوایی شهید ستاری.
 • مدیری، ناصر، شاه ولایتی، منیر سادات، (1390) مهندسی پدافند غیرعامل شبکه‌های کامپیوتری، چاپ اول، تهران: انتشارات مهرگان قلم.
 • مرادیان، محسن، (1391) مبانی نظری امنیت، تهران: چاپخانه پشتیبانی سازمان حفاظت اطلاعات ارتش ج ا ا.
 • میر سمیعی، سید محمد، چشمه نور، مرتضی، (1395)، مدیریت بحران و مقابله با بلیات، انتشارات پشتیبان، چاپ اول.
 • نیری، آرش، (1392) تحلیل و طراحی ساختمان‌ها در برابر اثرات انفجار، تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر.