سامانه رانش مستقل از هوا (AIP) در زیردریایی‌های متعارف و نقش آن در عملیات‌های دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت دفاعی و مدرس دافوس آجا

چکیده

از زمانی‌که ایده ساخت زیردریایی در ذهن بشر جرقه زد، این تفکر نیز با آن همراه بود که چگونه می‌توان این وسیله را برای مدت بیشتری زیر آب نگه داشت. بعد از اینکه در جنگ جهانی دوم اهمیت و قدرت زیردریایی در عملیات دریایی به اثبات رسید، تمام تفکرات صاحبان صنعت زیردریایی به این سمت سوق پیدا کرد که راه حلی را پیدا کنند تا بتوانند بنیادی‌ترین نقطه ضعف زیردریایی را که نیاز آمدن به سطح آب برای شارژ باطری‌ها می‌باشد، از بین ببرند. پیدایش سامانه رانش مستقل از هوا انقلاب دیگری در تجهیزات دریایی بود که اهمیتش از انقلاب اول یعنی ساخت زیردریایی کمتر نبوده است. هر چند در مسیر پژوهش و آزمایشات، به‌ دلیل پیدایش انرژی هسته‌ای، کشورهایی مانند انگلیس، آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی به سمت نیروی محرکه هسته‌ای روی آوردند ولی دیگر کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته و در حال توسعۀ دارای نیروی دریایی که امکان استفاده از انرژی هسته‌ای را به دلایل مختلف نداشتند با رویکرد استفاده از سامانه رانش مستقل از هوا در زیردریایی‌های متعارف خود قدرت ماندگاری این زیردریایی را در زیر آب تا حد زیادی افزایش دادند. این مقاله در نظر دارد ضمن بررسی روند پیدایش و توسعه سامانه رانش مستقل از هوا در زیردریایی‌های غیرهسته‌ایی، اهمیت این تحول را در عملیات‌های دریایی (زیرسطحی و ضدزیرسطحی) مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Air-Independent Propulsion System in Conventional Sub-marines and Its Role in Naval Operations

نویسنده [English]

  • Parviz Salimipanah
چکیده [English]

Since the idea of making submarines sparkled in human’s mind, it was also an interest how it could be kept under water for a longer period of time. After the importance and the strengths of submarines were proved in World War II, all efforts in the sub-marine industry was directed to find a solution for the most fundamental problem with submrines; that is, a need to come to the surface in order for the batteries to get recharged. The creation of air-independent propulsion system was but a revolution in naval instruments, not less important than the first revolution- the very making of submarines. While many countries like Britain, the USA, and the former Soviet Union during their research and experiments, and with the development of nuclear energy for propulsion, many other industrial and developing nations which did have a naval force, but could not take benefit of nuclear energy, managed to increase the endurance time using air-independent propulsion system in conventional sub-marines. The paper aims to investigate the creation and development of AIP in non-nuclear sub-marines, and attention to the significance of this revolution in sea operations (sub-marinal and anti-submarinal). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • air independent propulsion
  • Conventional
  • underwater endurance
  • anti- submarine
  • Threat
  • Fuel cell