روش بهینه برای آینده‌پژوهی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

نوپا بودن دانش آینده‌پژوهی، به خودی خود، محدودیت‌های بسیاری را در امر تحقیق پدید می‌آورد. اما فقدان تحقیقات مقدماتی کافی، که گام‌های نخستین چنین پژوهشی را تشکیل می دهد، از دیگر مشکلات این گونه تحقیقات است. بنابراین، تحقیق حاضر، بر این نکته تأکید می‌کند که آیا دانش آینده‌پژوهی و ابزارها و امکاناتی که در اختیار پژوهشگر قرار می‌دهد، از توانایی مناسبی برای بهره‌گیری در حوزه‌ی مطالعات نظامی، به خصوص آینده‌پژوهی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟ بررسی چنین موضوعی مستلزم آن است که از یک سو، مبانی این علم و از سوی دیگر، مبانی دینی مرتبط با این مبحث مورد دقت و تأمل قرار گرفته و موارد سازگاری آن‌ها مشخص گردد تا میزان و شیوه بهره‌گیری از این دانش را در حوزه مطالعات نظامی روشن شود. بر این اساس تحقیق حاضر برای پاسخ به این سوال که آیا می‌توان از دانش آینده‌پژوهی در فرآیند مطلوب مطالعات نظامی بهره گرفت؟ و روش بهینه‌ای برای آینده‌پژوهی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که مسئولین در پرتو آن بتوانند حداکثر بهره‌برداری از مبانی آینده‌پژوهی در راستای تحقق آن داشته باشند کدام است؟ هدف از این تحقیق شناخت و تبیین روش بهینه برای آینده‌پژوهی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. روش تحقیق؛ توصیفی – تحلیل بوده و با استفاده از بررسی اسناد و مدارک، کتابخانه‌ی تخصصی اطلاعات لازم جمع‌آوری شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Optimized Method for Futurology in the Islamic Republic of Iran’s Armed Forces

نویسنده [English]

  • Vahid Riazi
چکیده [English]

The fact that futurology is a new branch of knowledge, enforces many limitations in research in this field. The lack of sufficient preliminary studies on which the foundations of such research could be based, is among other problems in such research. The present study thus questions whether futurology as a branch of knowledge, and the tools that it provides to the researcher, is capable of being used in the military studies in general, and the armed forces in the IR of Iran’s in particular. A valid response to the question entails reflecting on the principles of futurology on the one hand, and considering the relevant religious principles on the other, to see how compatible they are, and to what extent this could be best taken advantage of in military studies. On this basis, the main research question is as follows: “Is it possible to take benefit of “futurology” as a new branch of knowledge in the process of military studies?”. If the answer to this question is positive, one more question will be raised: “Is there an optimized method of taking benefit of futurology in the IR of Iran’s armed forces by means of which officials can efficiently apply futurology to military studies?”. The aim of this research is to determine and explain an optimized method of futurology in military studies in the IR of Iran. The research is a descriptive-analytic one, and the information is gathered using library resources, and investigating into documents. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futurology
  • prediction
  • futurography
  • scenario-writing