توسعه فرهنگ پدافند غیرعامل در امنیت کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت دفاعی

چکیده

     امروزه جنگ و کشمکش به صورت خواسته یا ناخواسته با زندگی و حیات جوامع بشری آمیخته شده‏است و در بسیاری از موارد به نظر می‏رسد که هیچ راه گریزی از آن وجود ندارد. در عین حال روش ها، قواعد و اصول جنگ با توجه به ‏ا‏مکانات و توانمندی‏ها و دانش موجود در هر جامعه و عوامل موثر دیگر دچار تغییر و تحول اساسی گردیده ‏است. در شرایط کنونی پدافند غیرعامل جزء اصول جدایی ناپذیر جنگ‏ها محسوب شده به طوری‏ که در جهان امروز، بسیاری از کشورها که در عرصه فناوری نظامی ‏صاحب نام هستند (نمونه کشور سوئیس)، به موازات پیشبرد تحقیقات و تولیدات سامانه‏های هوشمند و پیشرفته نظامی، توجه ویژه‏ای به ‏ا‏قدامات دفاع غیرعامل داشته و تلاش مستمری در اشاعه فرهنگ آن در جامعه داشته‏اند.با این توصیف اجرای پدافند غیرعامل و توجه به ‏ا‏صول و اقدامات آن برای کشورهایی که دسترسی به فناوری ساخت جنگ افزارهای مدرن را نیز ندارند، اهمیتی مضاعف دارد. با عنایت به‏ آ‏نچه که گذشت، «میزان نقش توسعه فرهنگ پدافندغیرعامل در سطح ملی در جامعه‏ ا‏یران در مقایسه با کشور سوئیس» به عنوان موضوع مقاله تحقیقی حاضر، مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. هدف اصلی در این مقاله تحقیقی، تعیین میزان نقش فرهنگ پدافند غیرعامل در سطح کشور اسلامی ‏ایران بوده و روش اجرایی آن از نوع توصیفی- مقایسه‏ا‏ی می‏باشد. نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان می‏دهد فرهنگ اجرای اقدامات پدافند غیر عامل و رعایت اصول و اقدامات اساسی آن در سطح کشور جمهوری اسلامی‏ ایران هنوز در مراحل مقدماتی و در ابتدای راه می‏باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Development of Passive Defense Culture for the Nation’s Security

نویسنده [English]

  • Ali Zolfaghari
چکیده [English]

Nowadays, wars and conflicts are badly mixed with the lives of human communities, and in many cases it seems there is no way out of them. This is while methods, regulations and principles of war, have changed dramatically given that the bulk of facilities, capabilities, and knowledge are always under constant change in any country. In the current situation, passive defense is but an indispensable part of any warfare, in a way that many pioneering countries in the field of military instruments and technology, say Switzerland, have paid a lot of attention to to passive defense parallel to development of advanced technological and intelligent military systems. They have done their best to develop the culture of passive defense in their countries. On this basis, the importance of working on passive defense for countries that are not able to make state-of-the-art military technology is even more essential. Therefore, the topic “The Role of Developing the Passive Defense Culture in the National Scale in Comparison with that of Switzerland” was chosen for this research. The research paper aims at assessing and determining the role passive defense plays in the IR of Iran. This is a descriptive- comparative research. The results of statistical analyses show that the culture of executing passive defense nad observing its principles throughout the country has a long way to go. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • cultural system
  • cultural-acceptance
  • cultural development
  • Passive defense