بررسی نقش جنگ سایبری در عملیات مشترک و مرکب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی

2 عضو هیئت علمی دافوس آجا

چکیده

       امروزه طراحان جنگی به خوبی می‌دانند که اجرای عملیات به صورت تک‌نیرویی و مبتنی بر یکی از عرصه‌های زمین، هوافضا و دریا پیامدی جز شکست و یا تحمل تلفات سنگین به دنبال نخواهد داشت. لذا طرحریزی و اجرای عملیات‌ها غالباً به صورت مشترک و با مشارکت عناصری از هر یک از عرصه‌های پیش‌گفته انجام می‌شود. بکارگیری مشترک عرصه‌های سنتی موجب تقویت قدرت سخت در میدان نبرد شده در حالی که بخش قابل توجهی از توان رزمی دشمن را روحیه، احساسات و انگیزه نیروی انسانی تشکیل می‌دهد که بایستی به وسیله قدرت نرم مستهلک گردد. فرماندهان عملیات‌های مشترک با الحاق فضای سایبر به عنوان بعد پنجم میدان نبرد به عرصه‌های سنتی، از قدرت نرم و سخت جنگ سایبری بهره برده و با ترکیب آن به آلیاژی جدید به نام قدرت هوشمند دست یافته‌اند. شاخصه‌های منحصر بفرد عرصه سایبری موجب پراکندگی قدرت شده و میل به جنگ ناهمطراز را به شدت نزد بازیگران دولتی و غیر دولتی افزایش داده و قدرت‌های نظامی بزرگ را با چالش مواجه کرده است. آنها با گسترش پیمان‌های نظامی قبلی خود مثل ناتو و یا ایجاد پیمان‌های جدید بین‌المللی ، بناچار عملیات‌های مرکب را برای دستیابی به اشراف نسبی در این عرصه طراحی و اجرا می نمایند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Cyber Warfare in Joint and Combined Operations

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Esmaeilzadeh 1
  • Majid Rajabpoor 2
1
2
چکیده [English]

War planners know that the conduct of a single-force operation, based on only one of the aspects of ground, aerospace or the sea is entitled to failure or great loss and casualty. Therefore, operations are planned and conducted in a joint manner. The application of traditional arenas causes the enforcement of hard power in the battlefield, while a considerable part of the enemy's combat power is the morale, feelings and motivation of the man power which must be demolished by soft power. The commanders of joint operations are taking advantage of the soft power and hard cyber warfare by adding the cyber space as the fifth dimensionof the battlefield to traditional arenas and have achieved a new alloy called the intelligent power. The unique cyber indices cause the power to scatter and increase the will to fight an asymmetric war in the state and non-state actors, thus they have brought about challenges for the great military powers. They inevitably plan and conduct combined operations by developing their previous military treaties or creating new international ones to achieve relative dominance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Joint and Combined Operations
  • Cyber Warfare
  • Special Command
  • Asymmetric Warfare
  • Intelligent Power