معیارها و شاخص‌های نظام ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از رویکرد 360 درجه‌ای در سازمان‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده

در هر سازمانی نیاز به کنترل و لزوم آمادگی سازمان برای مواجهه با تهدیدات و استفاده از فرصت‌های آینده بسیار ضرورت دارد. امروزه شرکت‌ها و سازمان‌ها، به دلیل پیوستن به سازمان تجارت جهانی، نقش بسیار خاصی دارند و لزوم موفقیت در این نقش، بررسی نقاط ضعف و قوت سازمان، تهدیدات و فرصت‌های محیطی و بر آن مبنا، چیدن راهبردهای مربوطه را ضرورت می‌دانند. برای اینکه سازمان‌ها بتوانند به اهداف مورد نظر نائل ‌شوند و به دلیل اهمیت نیروی انسانی، به عنوان مهمترین منبع سازمانی که می‌تواند عامل ایجاد مزیت رقابتی غیرقابل جانشین شود، درصددند تا در جهت ایجاد نظام ارزیابی عملکرد اقدام نماید. در این مقاله سعی شده است تا شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارکنان و ارزیابی آنان با روشی مناسب بررسی شود تا با ارائه معیارها و شاخص‌های مناسب، زمینه طراحی و اجرای صحیح یک نظام ارزیابی مناسب آماده‌ گردد. در مدل مفهومی این پژوهش، معیارهای ارزیابی عملکرد شامل معیار داده مدار، معیار عملکرد (ستاده مدار)، معیار رفتار مدار، معیار ارزش‌مدار، معیار کارآفرین مدار، معیار توسعه مدار، معیار مشتری‌مدار می‌باشند که هر یک از این معیارها شامل چندین شاخص هستند. در این مطالعه میزان ضرورت و اهمیت هر یک از عوامل شناسایی شده جهت ارزیابی، از صاحب نظران در سازمان‌های مختلف (15سازمان خصوصی و دولتی) سؤال گردید. نتیجه به دست آمده حاکی از تأیید تمامی عوامل جمع‌آوری شده بود و در مجموع استفاده از رویکرد 360 درجه‌ای را تحکیم می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Criteria and Indices of Performance Evaluation System Using a 360 Degree Approach in the Organizations

نویسندگان [English]

  • Moosa Sadeghi 1
  • Amjad Azimi 2
  • Masoud Yousefipanah 2
1
2
چکیده [English]

Control and preparedness to face threats and taking advantage of future opportunities is very necessary in every organization. Joining the World Trade Organization has given the organizations and companies an important role, therefore their success depends upon and investigation of weaknesses, strengths, threats and opportunities and formulating the related strategy. In order for the organization to achieve its goals, human force is an irreplaceable resource in creating a competitive advantage and organizations and companies intend to plan and execute a suitable performance evaluation system. This paper tries to investigate the performance evaluation indices through a suitable method and make grounds for the correct planning and execution of a suitable evaluation system by means of presenting appropriate criteria and indices. In the conceptual model of this research, the performance evaluation criteria include the input-based, the output-based, the behavior-based, the value-based, the entrepreneur-based, the development-based and the customer-based criteria, each of which include several indices. Experts in 15 state and private sector organizations were questioned on the necessity and importance of each of the identified elements. The results confirm the collected data and intensify the use of the 360 degree approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance evaluation
  • 360 Degree Approach
  • index
  • system
  • Criterion