دکترین نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استراتژیست

2 عضو هیات علمی دافوس آجا

3 عضو هیات علمی دافوس آجا (ویراستار)

چکیده

اکثر عوامل مرتبط دکترین به‌خوبی شناخته شده‌اند، زیرا شبیه عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سیاسی هستند. این مقاله به تأثیر ویژه دکترین بر تصمیمات استراتژیک امنیت ملی می‌پردازد. بررسی دقیق دکترین دست‌کم به دو دلیل صورت می‌گیرد؛ نخست آنکه دکترین تاثیر فوق‌العاده‌ای بر فرایند تدوین استراتژی دارد و دیگر اینکه دکترین مقوله‌ای مبهم بوده که علیرغم اهمیت قابل توجه‌اش تا کنون به خوبی تعریف نشده است. عوامل اثرگذار بر فرایند استراتژی هم بسیار مهم هستند و هم بسیار زیاد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Military Doctrine

نویسندگان [English]

  • Dennis Drew 1
  • Don Snow 1
  • Aliasghar Aghabalazadeh 2
  • Mohammadreza Louni 3
1
2
3
چکیده [English]

Influences on the strategy process are both numerous and important. Most are relatively well known and understood because they are similar to the influences that affect almost any political decision. This chapter, howerer, deals with an influence peculiar to national security strategy decisions---- military doctrine. A detailed examination of doctrine is in order for at least two reasons. Doctrine has, or should have, an extraordinary impact on the strategy process, and doctrine is an ill-defined, poorly understood, and often confusing subject in spite of its considerable importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • doctrine
  • Development of Doctrine
  • Organizational Doctrine
  • Strategy