نیروی دریایی شبکه‌محور، راهبرد انتقال برای افزایش قابلیت‌های عملیاتی

نویسنده

دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

  پیشرفت و توسعه فناوری در سلاح‌ها و حساسه‌های نصب‌شده بر روی سکوهای (یگان‌های‌ شناور و پروازی) نیروهای دریایی، روزبه‌روز شرایط جدیدی را در دریا ایجاد می‌کند. قدرت کشف حساسه‌ها، افزایش برد سلاح‌ها و ماندگاری سکوهای پرتاب آنها در دریا باعث‌گردیده‌است امکانات بکار گرفته‌شده در عملیات‌های دریایی در سطح و زیرسطح دریاها گسترش وسیعی داشته باشند. ازاین‌رو، امروزه شاهد گسترش صحنه نبرد در دریا بوده و بالطبع فرماندهان عملیاتی با شرایط خاص و پیچیده‌ای برای کسب و ارائه تصویر عملیاتی مواجه‌اند که در صورت عدم تبادل به‌موقع و دقیق اطلاعات نیروهای خودی، دشمن و منطقه‌عملیات بین یگان‌های عمل‌کننده، موفقیت در عملیات و رسیدن به اهداف مأموریت با چالش‌های بزرگ روبرو خواهد شد. با توجه به این موارد، این مقاله بر آن است راهبردهای شبکه‌محور شدن و استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و شبکه‌ای را برای افزایش قابلیت‌های عملیاتی نیروی دریایی بررسی نماید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Naval force network centric, strategy of transition for increasing operational capabilities

نویسنده [English]

 • parviz salimi panah
چکیده [English]

Developing and advancing of technology in weapons and sensors on naval platforms are creating new situation at sea. Sensor’s Ability of detection, promoting of weapon’s range and endurance of their platforms at sea cases assets applied in naval operations deploy on surface and subsurface very much. Therefore, we have seen battlefield has extended at sea today and this extension makes special and complex condition for acquisition and presentation of an operational picture by operational commanders that if information of friendly forces, enemy and battlefield don’t exchange timely between operating units, operation and mission cannot be successful. As for these cases, this essay is trying to assess what strategy must be adapted by naval force to be network centric and increase its operational capability networked and informational technology.    

کلیدواژه‌ها [English]

 • network centric operation
 • Transition
 • Information technology
 • naval force
 • منابع

  • محمدی محمود و همکاران؛ نقش فناوری اطلاعات در جنگ­های آینده، تهران، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی طرح فرا سازمانی فاوا نیروهای مسلح، 1385 ، ج اول و دوم
  • خامنه­ای سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در خصوص نیروی دریایی نیروی راهبردی در جمع فرماندهان نداجا، نشر دفتر پژوهش­های نظری و مطالعات راهبردی نداجا، تهران، 1389
   • Alberts, David S., John J. Garstka, and Frederick P. Stein. 2009. Network Centric Warfare: Developing and Leveraging Information Superiority. CCRP Publication Series, Department of Defense, Washington, D.C.
   • DAVID V. KALBAUGH, C4ISR for Future Naval Strike Groups, The National Academies Press, 2012 Washington, D.C.
   • Davis, Paul K., David Gompert, Richard Hillestad, and Stuart Johnson. 1998. Transforming the Force: Suggestions for DoD Strategy. RAND, Santa Monica, Calif.
   • Haig zsolt, network centric warfare and sensor fusion, national defense university, Budapest, Hungary, Nov 2011, vol2
   • Hundley, Richard. 2010. Past Revolutions, Future Transformations: What Can the History of Revolutions in Military Affairs Tell Us About Transforming the U.S. Military? RAND, Santa Monica, Calif
   • Naval Studies Board, National Research Council. 2007. Technology for the United States Navy and Marine Corps, 2000-2035: Becoming a 21st-Century Force, 9 volumes. National Academy Press, Washington, D.C.
   • SWINDON, Wilts, REAL-TIME EXCHANGE OF TACTICAL DATA Joint Doctrine Pamphlet 2/01 (JDP 2/01), October 2007 edition, Shrivenham
   • UK. Network enabled capability, ministry of defense, 2011