نقش عملیات تاکتیکی گروهان‌های سوارزرهی نزاجا در رزم ناهمتراز

نویسندگان

1 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 دانشجوی دوره دکتری مدیرت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

 هر کشوری برای مقابله با تهدیدات باید دارای تدابیر، خط مشی‌ها و تمهیدات خاص باشد تا بتواند تلاش‌های دفاعی و امنیتی خود را در قالب دکترین و سیاست‌های کلی هم جهت نموده و به مورد اجراء گذارد، تحقیق حاضر ارتقاء عملیات گروهان‌های سوارزرهی نزاجا در رزم ناهمتراز پرداخته و هدف این تحقیق مطالعه موردی گروهان‌های سوارزرهی نزاجا در رزم ناهمتراز می‌باشد. روش تحقیق توصیفی با رویکرد تحلیل آمیخته می‌باشد. جامعه مورد مطالعه گروهان‌های سوار زرهی نزاجا می‌باشند. به علت نداشتن سابقه‌ی نبرد در برابر نیروهای فرامنطقه‌ای در کشور، محقق با توزیع پرسشنامه، مصاحبه با صاحب‌نظران، اسناد و مدارک از ابزار و روش جمع‌آوری اطّلاعات در این تحقیق استفاده می‌نماید. یافته‌های این تحقیق اختصاص یک گروه سازمانی تولید دود و رسد خمپاره‌انداز نزاجا جهت پرتاب گلوله‌های دودانگیز، اختصاص انواع دیدکورکن‌های بصری و چند طیفی، اختصاص ژنراتورهای سبک و قابل حمل که بوسیله خودروهای چرخدار و یا حمل توسط نفر تهیه تا بتوان از آن استفاده بعمل آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Upgrading the operation of Islamic Republic of Iran Army’s armored cavalry troops in unbalanced combats

نویسندگان [English]

 • abbas rezaiee 1
 • amir gholamaliyan 2
چکیده [English]

Every country must take specific measures, policies, course of actions and arrangements to cope with threats in order to direct its defensive and security efforts as doctrines and general policies and enforce them. The present study analyzes the promotion of operation of Islamic Republic of Iran Army’s armored cavalry troops in unbalanced combat. Objective of this case study was to explore the capabilities of Islamic Republic of Iran Army’s armored cavalry troops in unbalanced combat. Descriptive research based on mixed analysis approach was used. Population of this study consisted of Islamic Republic of Iran Army’s armored cavalry troops. Due to having no record of combat against trans-regional forces in the country, the study collected data through questionnaire distribution, interviewing field experts and using documents. Results of this study showed that it is required to incorporate an organizational group for the production of smoke, monitoring howitzer of IRI Army for shooting smoking bullets, providing visual and multispectral dazzler, light and portable generators which are transported by wheeled vehicles or men to be used.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coverage
 • deception
 • Unbalanced War
 • Armored Cavalry Troops
 • منابع

  • آقامحمدی، داود(1386) استتاراختفا فریب و ایجاد پرده دود، انتشارات معاونت آموزشی نزاجا
  • اکبری، عباس(1386) پدافند غیرعامل، آشنائی با عملیات دود، قرارگاه پدافند هوائی خاتم­انبیا
  • اکبری، عباس(1385) پوشش­های استتار مدرن، انتشارات قرارگاه خاتم­انبیا، معاونت پدافند غیرعامل
  • مرکز آموزش زرهی شیراز (1392) اصول و قواعد اساسی در رزم، شیراز، مرکز آموزش زرهی، دانشکده زرهی
  • معاونت تربیت و آموزش نزاجا تهران (1385) استتار، اختفاء، فریب و ایجاد پرده دود انتشارات معاونت آموزش نزاجا
   • معاونت پدافند هوایی تهران(1387) قرارگاه پدافند هوایی، نشریه شماره 14
   • مرکز آموزش زرهی شیراز (13۹۰) تاریخچه یگان­های زرهی، چاپ مرکز آموزش زرهی شیراز
   • صارمی، کریم، پرواس، سیدرضا (139َ3) جنگ ناهمتراز، انتشارات دافوس آجا
   • رستمی، محمود (1386) فرهنگ واژه‌های نظامی، انتشارات ایران سبز، چاپ دوم
   • شیخ، محمدرضا، پرواس، سیدرضا(1390) راهنمای افسران عملیات، انتشارات دافوس آجا
   • شیخ, محمدرضا ( 1393) تیپ در عملیات ناهمتراز، تهران ، انتشارات دافوس آجا
   • شهبازی­مقدم، محمود(1386) فریب نظامی در پدافند غیرعامل، فصلنامه­ی دانشکده­ی فرماندهی و ستاد، شماره­ی36
   • صادق­علی،گویا(1380) دفاع زمینی در ایران 1400، تهران،  انتشارات سبز
   • قربانی، محمد(1384) اصول اساسی استتار، قرارگاه خاتم­انبیا، انتشارات دانشگاه شهید ستاری
   • مجیدی،داود، موسوی، مریم،(1389)، مبانی استتار، اختفا و فریب، انتشارات دانشگاه مالک اشتر
   • دانشگاه صنعتی مالک اشتر (1386) مبانی استتار، اختفاء و فریب (CCD)، پژوهشکده مهندسی پدافند غیرعامل
   • مرکز مطالعات و برنامه ریزی سپاه تهران (1391) مفاهیم نظری و عملی دفاع غیرعامل،1391، انتشارات مرکز مطالعه و برنامه­ریزی سپاه
   • معین وزیری، نصرت اله، یاسینی، حسین(1379) آیین­نامه عملیات ،جلد یکم و دوم، تهران  انتشارات دافوس آجا
   • مرادی، بیژن(1379) جنگ نامتقارن، تهران، انتشارات دانشگاه امام­حسین
   • موحدی نیا، جعفر(1389) اصول و مبانی پدافند غیرعامل،تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر