نقش سامانه کنترلی نظارتی بر کاهش میانگین زمان تعمیر

نویسندگان

دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

بکارگیری روش‌های نوین در امور کنترلی نظارتی که امروزه به‌نام سامانه‌های کنترلی نظارتی از آن‌هایاد می‌شود، ضمن ارتقاء قابلیت اطمینان و افزایش امکان برسر پا ماندن، باعث کاهش خطرات و هزینه‌های هنگفت ناشی از اعزام تیم‌های تخصصی و همچنین کاهش میزان خرابی‌ها و کاهش میانگین زمان تعمیر سامانه‌های پدافندی خواهد گردید. از آن‌جایی که بسترهای موجود در خصوص طراحی و بهره‌برداری از سامانه‌های بومی مشابه در این حوزه در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌باشد لذا محققین سعی دارند تا با ارائه تعریفی از سامانه‌های کنترلی نظارتی، قابلیت اطمینان، قابلیت تعمیر، میانگین زمان تعمیر و معرفی یک مدل از سامانه‌های کنترلی نظارتی، با تهیه پرسش‌نامه و فرم مصاحبه با صاحب‌نظران نسبت به بررسی نقش سامانه کنترلی نظارتی بر کاهش میانگین زمان تعمیر که هدف اصلی این پژوهش می‌باشد بپردازند. در این راستا از جامعه آماری که شامل اسناد و مدارک و صاحب‌نظران مرتبط با موضوع می‌باشند و بصورت هدفمند نسبی تعیین گردیده‌اند، در خصوص "سامانه کنترلی نظارتی" به عنوان یک متغیر مستقل کلان و "کاهش میانگین زمان تعمیر" به عنوان یک متغیر تابع، تحقیقی از نوع کاربردی با روش توصیفی و رویکرد کیفی با روش‌های میدانی (مصاحبه و پرسش‌نامه) و کتابخانه‌ای (اسناد و مدارک و سایت‌های اینترنتی) صورت پذیرفته و نتایج حاصله به روش آمیخته (کمی/کیفی) مورد تجزیه و تحلیل و تبیین قرار گرفته و نهایتاً مشخص گردید که بهره‌گیری از روش‌های نوین و سیستم‌های کنترلی نظارتی روز دنیا همانند SCADA امری بسیار ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Supervisory Control System to reduce Mean Time to Repair

نویسندگان [English]

 • keyvan sepasi
 • behrooz taslimikar
چکیده [English]

Applying new methodologies in control and monitoring systems can have efficient effect in providing reliability, operation endurance, reduction of expenditures and hazards in maintenance, and abatement of required time for maintenance of air defense facilities. Regarding that it is possible to develop and maintain domestic air defense systems in Iran, the present study has experimented the effect of recruiting control and monitoring systems on reduction of average required time for maintenance. This was conducted by defining the concepts of control and monitoring systems, reliability, possibility of maintenance, average required time for maintenance, and by analysis of questionnaires and interviews. In this respect control and monitoring systems were considered as macro-independent variables and reduction of average required time for maintenance as a dependent variable.  Being an applied research, the present study was conducted by a descriptive methodology and a quantitative perspective using field (questionnaires and interviews) and library (documents and miscellaneous sources).The outcomes were extracted by combining the analysis of qualitative and quantitative data. Finally, it was determined that using new approaches in new control and monitoring systems like SCADA was crucial.      

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mean Time to Repair
 • Mean Time between Failures
 • Mean Time to Failure .Supervisory Control System
 1. منابع:

  1. نیلی پورطباطبایی، سید اکبر، هشتمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، مقاله ارائه مدل مفهومی تلفیق نگهداری و تعمیرات ناب و چابک، 1392.
  2. شریفی، عباس، هشتمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات. مقاله نگهداری و تعمیرات (نت) چابک، 1392.
  3. ارغیانی، محمود، هشتمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات. مقاله ارائه مدلی جهت پیش بینی شاخص متوسط زمان بین خرابی­ها (MTBF) با استفاده از سری­های زمانی، 1392.
  4. برگزیده­هایی از مقالات هشتمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، 1392.
  5. سعیدی، وحید، معرفی سیستم­های SCADA، نشر آفرنگ، 1389.
  6. فرهنگ فارسی جیبی معین، نشر سرایش، 1380.
  7. اعلمی، حبیب ا...، مقاله مدیریت مصرف و مدیریت انرژی با اسکادا، دانشگاه امام حسین(ع)، 1373.
  8. مارکوس، جان، فرهنگ جامع الکترونیک، انتشارات کمانگیر، چاپ سوم، 1370.
  9. David Bailey,Edwin Wright, Practical SCADA for Industry, 2003
  10. www.sharif.sistany.net
  11. www.wikipedia.org
  12. www.sharif.sistany.net