الگوی اتخاذ راه‌کار مناسب و تصمیم‌گیری بهینه فرماندهان نظامی

نویسندگان

دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

یکی از فراگردهایی که تمام فرماندهان به‌طور مداوم با آن سروکار دارند "تصمیم‌گیری" می‌باشد. تفکیک‌ناپذیری تصمیم‌گیری از مدیریت به حدی است که آن‌ها را مترادف یکدیگر دانسته‌اند. دو نکته حائز اهمیت در خصوص تصمیم‌گیری، در سطح سازمان‌های عمومی این است که "اغلب فرماندهان از تحلیل اینکه چگونه تصمیم بگیرند، ناتوانند" و دیگر اینکه "اغلب فرماندهان تصمیم‌گیری را به‌صورت فعالیتی نقطه‌ای می‌دانند و نگرش فرایندی به آن ندارند". در این مقاله سعی شده است با تشریح فرآیند تصمیم‌گیری، تهیه پرسش‌نامه و فرم مصاحبه با صاحب‌نظران نسبت به تبیین چگونگی تصمیم‌گیری در اخذ راه‌کار مناسب توسط فرماندهان در شرایط بحرانی و عادی پرداخته شود.محققین در این مقاله سعی دارند تا با تشریح ارائه تعریفی مناسب از نقش مدیران در تصمیم‌گیری و تشریح فرآیند تصمیم‌گیری، با تهیه پرسش‌نامه و فرم مصاحبه با صاحب‌نظرانی که از فرماندهان یگان‌ها و مدیران معاونت‌های مختلف فرماندهی قرارگاه پدافندهوایی خاتم‌الانبیاء(ص) آجا می‌باشند نسبت به تبیین چگونگی تصمیم‌گیری در اخذ راه‌کار مناسب توسط فرماندهان در شرایط بحرانی و عادی بپردازند. در این راستا از جامعه مطالعه که شامل اسناد و مدارک و صاحب‌نظران مرتبط با موضوع می‌باشند و به‌صورت هدفمند ساده تعیین گردیده‌اند، در خصوص "چگونگی تصمیم‌گیری" به‌عنوان یک متغیر مستقل کلان و  "اخذ راه‌کار مناسب توسط فرماندهان" به‌عنوان یک متغیر تابع، تحقیقی از نوع کاربردی با روش توصیفی و رویکرد کیفی با روش‌های میدانی (مصاحبه و پرسش‌نامه) و کتابخانه‌ای (اسناد و مدارک و سایت‌های اینترنتی) صورت پذیرفته و نتایج حاصله به روش آمیخته (کمی/کیفی)  مورد تجزیه‌وتحلیل و تبیین قرارگرفته است و در پایان الگوی مناسبی از تصمیم‌گیری برای مدیران و فرماندهان در محیط‌های نظامی که بتوان از آن بهره گرفت، به‌دست‌آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The manner of decision making and choosing the best choice by Military Commanders

نویسندگان [English]

 • behrooz taslimikar
 • Behrooz Taslimikar
چکیده [English]

Decision making is one of the key issues which commanders have been dealing with. Since it is hard to separate it from management tasks, they can have the same meaning area. There are two important points in decision making at the level of general organization; 1. Most commanders cannot analyze how to decide.  2. They almost consider decision making as a sectional activity not as a process. This study tried to explain the role of managers in decision making and to define the decision making process. The present research used questionnaires, interviews of experts (from unit commanders and different deputies in Khatamol al Anbia air defense base, and documents to provide the best model and methodology for decision making under normal and critical conditions. In the present research, the manner of decision making and choosing the best choice by commanders have been considered as macro independent and dependent variables and the combination of quantitative and qualitative data were used for analysis, providing a suitable paradigm for decision making in military environments for commanders and managers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Decision
 • decision Technics
 • military comander
 1. منابع

  1. ولیوند زمانی، حسین، لونی، محمدرضا، ملکی، غلام‌رضا، (1391) تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در محیط نظامی،تهران انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا چاپ اول.
  2. الوانی، سید مهدی(1393) مدیریت عمومی، تهران، نشر نی، چاپ پنجاهم.
  3. بلانچارد، کنت ایچ و هرسی، پال(1392) مدیریت رفتار سازمانی، کاربرد منابع انسانی، ترجمه علی علاقه بند، تهران، نشر مروارید، چاپ بیستم.
  4. رابینز استیون پی، تیموتی ای.جاج(1389) مبانی رفتار سازمانی، ترجمه سید محمد اعرابی، سید محمد تقی‌زاده مطلق، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ویرایش نهم.
  5. افجه، سید علی­اکبر(1388) مبانی فلسفی و تئوری‌های رهبری و رفتار سازمانی، تهران، انتشارات سمت، چاپ ششم.
  6. بویرایی، شهاب‌الدین (1386) فرماندهی و کنترل C4ISR، تهران، انتشارات دانشگاه هوایی شهید ستاری.
  7. شبکه‌های رزم‌آرائی C4I در میدان نبرد، از مجموعه مطالعات پژوهشی در حوزه فرماندهی و کنترل.
  8. لاوسن، رابرت(1381) روان‌شناسی سازمانی رفتار سازمانی،  ترجمه رمضان حسن‌زاده، تهران، نشر ساوالان.
  9. حاضر، منوچهر(1378) تصمیم‌گیری در مدیریت، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی،.

  10.فرد، جی.ریسی و دانیل، شوتزر(1376) مروری بر سیستم فرماندهی، کنترل، مخابرات و اطلاعات، به‌عنوان چند برابر کننده توان رزمی نیروهای مسلح.