نقش هوانیروز در عملیات واکنش سریع با تأکید بر عملکرد هوانیروز ایران در سال اول جنگ ایران و عراق

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

هوانیروز یگان متحرک هوایی نیروی زمینی ارتش است که معمولاً همراه با سایر نیروهای رزمی و پشتیبانی رزمی به کار می‌رود. و در ارتش‌های جهان اهمیت زیادی دارد. پس از تهاجم سراسری ارتش عراق به جمهوری اسلامی ایران ، هوانیروز ارتش به‌عنوان نیروی واکنش سریع ، نقش مؤثری در کندکردن پیش‌روی دشمن، انهدام تجهیزات، ادوات زرهی و تثبیت متجاوز ایفا نمود.  بر این اساس نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که نقش هوانیروز در عملیات واکنش سریع با تأکید بر عملکرد هوانیروز ارتش در جنگ ایران و عراق در سال اول جنگ تحمیلی در منطقه جنوب چگونه بوده است؟  برای تبیین این موضوع، اهداف تحقیق، که نقش هوانیروز ارتش در انهدام تجهیزات، ادوات زرهی و تثبیت متجاوز می‌باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش تحقیق توصیفی بوده، و با بهره‌گیری از اسناد و مدارک، خاطرات رزمندگان و کتابخانه تخصصی اطلاعات لازم جمع‌آوری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of ground force aviation (Havanirooz) in the operation of Rapid Reaction with an emphasis on Aviation's performance in the first year of Iran-Iraq war

نویسنده [English]

 • hamid hassanpour
چکیده [English]

The army aviation is the air mobile unit for the Army that is used usually with the other combat troops and combat support units and is very important for the Armies. After the invasion of the Iraqi army, IRI's Army Aviation as a rapid reaction force had an effective role in slowing the enemy's onrush, destruction of equipment, armor gear and consolidation the aggression. Accordingly, the present article seeks to answer the question: how has the role of Army Aviation been in rapid response operations, emphasizing the performance of military aviation in the first  year of Iran-Iraq war in the south? To illustrate this subject, research objectives including the role of military aviation in the destruction of equipment, armor and fixing is aggressor will be examined. The method of this study is descriptive (case study); using documents,  memoirs of combatants  and specialized library, necessary data  was gathered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imposed war
 • south zone
 • air aviation
 • rapid reaction operation
 • منابع

  • ایزدی، پیروز(1381) نیروی زمینی و جنگ، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه، معاونت تحقیق و پژوهش،
  • آراسته، ناصر، (1391)چرا و چگونه باید از جنگ بدانیم، تهران، ایران سبز،
  • آراسته، ناصر(1388)کلیاتی از جنگ و مواردی از دفاع مقدس، تهران، ایران سبز،
  • آقامحمدی، داود(1392) سامانه­های رزم زمینی چابک، تهران، انتشارات دافوس آجا،
  • جعفری، مجتبی(1384) اطلس نبردهای ماندگار نزاجا، انتشارات نیروی زمینی اجا،
  • جوادی‌پور و دیگران، محمد، (1381)نبردهای غرب دزفول، سازمان عقیدتی سیاسی اجا، انتشارات ارتش، جلد اول،
  • حسنیا، سید احمد(1391)ناگفته‌هایی از روزهای اول جنگ یا یاری از حماسه مقاومت خرمشهر، تهران، سازمان آثار دفاع مقدس اجا،
  • حسینی، سید یعقوب و دیگران(1373)نبردهای غرب اهواز و سوسنگرد، سازمان آثار دفاع مقدس اجا،
  • حسینی، سید یعقوب، (1373) اشغال خرمشهر و شکستن حصر آبادان، سازمان آثار دفاع مقدس اجا، جلد سوم،
  • حیدری، کیومرث(1392) آسیب­پذیری قدرت­های بزرگ در محیط جنگ ناهمتراز، تهران، انتشارات دافوس آجا،
  • حیدری، کیومرث(1390) جنگ­های آینده، تهران، انتشارات دافوس آجا،
  • زد-جوباگی(1385) عملیات تأثیرمحور، مترجم سهراب سوری، تهران، دانشگاه امام حسین، دافوس سپاه،
  • کریم زاده، اردشیر، (1388) حماسه‌های ماندگار هوانیروز در دفاع مقدس، تهران، نودید طراحان،
  • کیانی، سورنا، (1383) شمشیر پیروزی، تهران، سازمان آثار دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران،
  • یاری، هوشنگ(1392) نگاهی به هوانیروز گذشته و حال و آینده، تهران، سوره سبز،
  • معین وزیری، نصرت ا...(1382) تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ، تهران، سازمان آثار دفاع مقدس اجا،
  • منزوی، مسعود، (1388)عملیات تأثیرمحور، رویکرد و ابعاد آن، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی،
  • سازمان عقیدتی سیاسی آجا(1372)نقش ارتش در هشت سال دفاع مقدس، گروه پژوهش و نگارش انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش،
  • بختیاری، مسعود، (1393) تثبیت اولیه دشمن در سال اول جنگ مبنای همه پیروزی­ها در هشت سال دفاع مقدس، معارف جنگ،
  • رشیدی، مهدی(1391) فعالیت‌های هوانیروز در 8 سال دفاع مقدس، تهران دفتر معارف جنگ هوانیروز،
  • مجله صف، ماهنامه ارتش جمهوری اسلامی ایران، شماره 396، 25
  • خبرگزاری ایسنا، 1 مهرماه 93    
  • خبرگزاری ایرنا، 1/7/93
  • روزنامه جمهوری اسلامی ایران 20/8 1359