شناسایی موانع موجود در استفاده مؤثر از فناوری اطلاعات در گردان‌های بوئینگ و ارائه راهکارهای مناسب

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

در سال‌های اخیر استفاده از قابلیت‌های رایانه در امر نگهداری، تعمیر، اورهال، سیستم‌های دارای قابلیت آزمون ذاتی، برنامه‌ریزی جهت انجام بازدیدهای زمان‌دار دوره‌ای، برنامه تعویض قطعات عمردار، کنترل تعمیرات بدون نیاز به صدور اسناد کاغذی[1]، asktهای دیجیتالی سبک به‌جای کتاب‌های قطور، انبارداری و زمینه‌های مرتبط به آن و شبکه‌های کنترل مراحل کار به‌طور گسترده، شبیه‌سازی‌های آموزشی و تعمیراتی و بسیاری موارد دیگر متداول شده و به‌سرعت در حال گسترش می‌باشد. با توجه به اینکه دنیای امروز، دنیای اطلاعات است و ابزار اصلی آن سیستم‌های رایانه هستند لذا لازم است تا چگونگی استفاده از این اطلاعات در تمام ابعاد کاری و وظیفه‌ای در نهاجا موردتوجه قرار گیرد و با عنایت به اهمیت نت در ابعاد امنیتی، اقتصادی و عدم وابستگی به بیگانگان و برخورداری از توجه ویژه، محقق را بر آن داشته تا موانع و مشکلات به‌کارگیری فناوری اطلاعات را در نت گردان‌های بوئینگ نهاجا مورد بررسی علمی قرار دهد. روش مورداستفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و از نوع کاربردی است. در این تحقیق، جمع‌آوری داده‌ها از طریق روش‌های میدانی (پرسشنامه) جمع‌آوری سپس با استفاده از نرم‌افزار spss19 مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. جامعه آماری تحقیق مزبور، کلیه فرماندهان، مدیران و مسئولان گردان نگهداری و تعمیر بوئینگ و مدیران معاونت آماد و پشتیبانی از درجات سرهنگی دومی به بالا و کلیه کارکنان دارای رسته رایانه (از درجه سروانی به بالا) که در این دو قسمت انتصاب دارند، می‌باشد. تعداد کل آنان با ضرب‌در ضریبی 55[2] نفر است. 


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the obstacles of effective use of IT in Boeing Squadrons and offering appropriate strategies

نویسندگان [English]

 • nabiollah dehghani 1
 • hassan alavi far 2
1
2
چکیده [English]

In recent years, using computer capabilities in such cases as aircraft  maintenance, overhauling the systems having testability nature, planning for periodical inspections, planning for replacing timed- parts, controlling repairs with no need to issue paper documents, light digital disks rather than thick books, store-keeping and relevant backgrounds, networks for controlling wide labor processes, training and repairing simulations and many other cases have become common and are expanding rapidly. Given that today is the world of information, and its main tools are computer systems; thus it is necessary to consider how to use this information across Air Force in all work and task dimensions; with regard to the importance of internet in security, economic, independence dimensions and enjoying special concern, the researcher seeks to investigate the obstacles and difficulties of using information technology (IT) in Air Force Boeing squadrons. This study employs analytic- descriptive method an is of applied type. In this research, data has been collected through questionnaires and analyzed by SPSS19 software.  455 people  participated in the study including all the commanders, managers and people in charge of Boeing maintenance squadrons and all the managers of logistic deputy department ranging from second colonels upwards and all administrative  computer specialists( from captains upwards).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information technology
 • identifying obstacles
 • Boeing squadrons
 • human obstacles
 • structural obstacles
 • biologic obstacles
 • منابع

  1) تافلر، الوین (1376) شوک آینده، ترجمه حشمت‌الله کامرانی، نشر سیمرغ، تهران، ص 414 و 426.

  2) خاکی، غلامرضا، (1382) روش تحقیق در مدیریت، انتشارات دانشگاه آزاد، تهران،، ص 93.

  3) محمدجعفر تارخ، امیرعلی‌امی، تکنولوژی اطلاعات و صادرات نرم‌افزار، انتشارات پیام‌آوران کلک آزاد.

  4) هوشنگ رستمیان، (1381) نگهداری و تعمیرات بهره­ور، انتشارات نوین پژوهش،.

  5) ویسی، همت (1385) مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی دانشگاه امام حسین (ع) تهران، دانشگاه امام حسین (ع).

  • Meziane, F., Vadera, S., kobbacy, K., & ProudLove, N(2000).“Intelligent systems in manufacturing: current developments and future prospects”. Integrated Manufacturing Systems,.
  • Emmanuel J. Nidhiry and Dr. Gary L. Anderson, “Diagnosing Repairs with Embedded Sensors, Journal of Army Logistician, Vol.29,No.4,1997, http://www.almc.army.mil/ALOG/issues/jul97/jaindex.htm.
  • Moubray.J," (2000)Maintenance Management – A New Paradigm".