کاربردهای داده‌کاوی در تصمیم‌گیری فرماندهان و مدیران نظامی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

3 - دانشجوی دکتری مدیریت (تحقیق در عملیات) دانشگاه تهران و عضو هیئت‌علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

اطلاعات در نیروهای نظامی نقشی اساسی دارند بطوریکه مبنای فعالیت همه ارکان نظامی اطلاعات محسوب می‌شود، بر همین اساس جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت مستمر و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی برای نیروهای نظامی هر کشوری امری انکارناپذیر است. از زمان بهره‌برداری سازمان‌های مختلف از رایانه؛ یکی از کاربردهای اصلی آن ذخیره داده‌ها و اطلاعات گوناگون درون سازمانی و محیطی است. وجود پایگاه داده‌های مختلف در سازمان‌ها امکان داده‌کاوی و کشف دانش پنهان و استخراج دانش جدید را فراهم نموده است. در این مقاله با توجه به اهمیت اطلاعات در ارتش و نیروهای نظامی، جایگاه و کاربردهای داده‌کاوی تشریح گردیده است. در ادامه زمینه‌های کاربردی وسیع آن در حیطه‌های مختلف امور نظامی بیان‌شده و مقایسه تطبیقی از به‌کارگیری این دانش در ارتش‌های مدرن صورت گرفته است و درنهایت با توجه به تجزیه‌وتحلیل و نتایج حاصله از تحقیق مبنی بر ضرورت بهره‌مندی از داده‌کاوی پیشنهادهای کاربردی برای بهره‌گیری فرماندهان و مدیران عالی نیروهای نظامی کشور در تصمیم‌گیری‌های سطوح راهبردی و عملیاتی به‌عمل‌آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applications of Data Mining in Decision-making of Commanders and Military Leaders

نویسندگان [English]

 • mohsen moradiyan 1
 • hossein momeni fard 2
 • mohammad taghi partovi 3
1 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
2
3
چکیده [English]

Information can play a very essential role in military forces, since all operations in military units depend on information, thus collecting information and creating databases continuously is inevitable for the armed forces of any country. Since using computers by different organizations, one of its main applications has been the storage of various types of data and information within the enterprise and its surroundings. Having different databases in organizations has enabled data mining and the discovery of implicit knowledge and has provided extraction of new knowledge. This article has described the significant position and applications of data mining in the Armed Forces, expressing its wide applications in different fields of military affairs, providing comparison of applying this knowledge in modern armies. Finally, according to the analysis conducted, the results of this research   has stressed the understanding and using of data mining for decision-making by military commanders and senior managers in strategic and operational levels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • data-mining
 • decision-making
 • military commanders
 • منابع:

  •  شیرزاد مهران، صلواتی زینب، هاشمی سید محمد (1391)، داده­کاوی؛ ابزاری نیرومند در سیستم مدیریت دانش نیروهای مسلح، پایگاه علمی- پژوهشی پارس مدیر، صص 211-199
  • صادقی ایرج، (1377) تجزیه و تحلیل و طاحی سیستم­ها، نشر آتیه، تهران
  • علیزاده، سمیه و ملک­محمدی سمیرا (۱۳۹۰)، داده کاوی و کشف دانش گام به گام با نرم افزار Clementine، انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، چاپ اول، تهران
  • غضنفری مهدی، سمیه علیزاده، بابک تیمورپور، (1387)، داده­کاوی و کشف دانش، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، تهران
  • غضنفری، مهدی، رضایی، (1385)، مجموعه­های فازی، انتشارات علم و صنعت، تهران
  • ملک محمدی، سمیرا (1385)، کاربرد داده­کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری، سمینار کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت، تهران
  • ___، بی­تا، کاربرد داده­کاوی در شناسایی و کشف الگوهای پنهان جرم سرقت
  • ____، بی­تا، بررسی کاربردهای داده کاوی در علوم نظامی و مباحث مرزبانی،
  • داده­کاوی ابزاری نیرومند در سیستم مدیریت دانش نیروهای مسلح

   retrieved in http://textmine.persianblog.ir/post/108)2015/12/16(

  • قراردادهای فرماندهی عملیات ویژه ایالات متحده: داده­کاوی از اسناد عمومی

  retrieved in http://www.asipress.ir/vdcbw5bz.rhb90piuur.html (2015/12/16

  • Bergsten Ulla, Schubert Johan, Svensson Per (1997), Applying Data Mining and Machine Learning Techniques to submarine Intelligence analysis, 3rd conference of knowledge discovery and data mining , Menlo park, pp. 127-130
  • Berry, M., and Linoff, G.(2007), Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, and Customer Support” New York: John Wiley and Sons.
  • Berson A., Smith S., and Thearling K.(2004), “Building Data Mining Applications for CRM,” Tata McGraw-Hill, New York.
  • Gyordi  Cornelia, Gyorِdi Robert, Holban Stefan (2004), A Comparative Study of Association Rules Mining Algorithms", SACI 2004, 1st Romanian-Hungarian Joint Symposium on Applied Computational Intelligence, Timisoara, Romania, May 25-26, pp. 213-222, 2004.
  • Fayyad U., Piatetsky-Shapiro G., and Smyth P., "From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases," American Association for Artificial Intelligence, 1996. 
  • Gertisio Christine and Alan Dussauchoy(2004) , Knowledge Discovery from Industrial Data base, Journal of Intelligent Manufacturing, 15, pp. 29-37.
  • Han, J, Kamber. M. (2006), Chapter 2: Data Processing, data mining concepts and techniques, 2nd edition, Morgan Kaufmann Publishers.
  • Han, J, Kamber. M. (2006), Chapter 5: Mining Frequent Patterns, Associations and Correlations, data mining concepts and techniques, 2nd edition, Morgan Kaufmann Publishers.
  • Han, J, Kamber. M. (2006), Chapter 7: Cluster Analysis, data mining concepts and techniques, 2nd edition, Morgan Kaufmann Publishers.
  • Jeffery W. Seifert (2004), Analyst in information science and Technology Policy, Data Mining: An Overview, December 2004.
  •  Jeffrey W. Seifert (2014) ,Data Mining: An Overview, CRS Report for Congress, December 16.
  • Schubert Johan (1996), specifying nonspecific evidence, International Journal of Intelligent system, pp. 525-563.
  • Ye N. (2003), The handbook of Data mining, Lawrence Erlbaum Associations, Publishers Mahwah, New Jersey London.