نقش راهبرد نظامی برای بازیابی قدرت روسیه در دوره ولادیمیرپوتین و دیمیتری مدودف

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشدعلوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی آیت‌الله آملی

چکیده

روسیه در دوره پسا شوروی بیش از هر زمانی تحت تأثیر تحولات فزایندة منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است؛ تحولاتی که این کشور را با ضرورت باز تعریف جایگاه، نقش و اهداف آن روبه‌رو ساخت. لذا با توجه به اینکه روسیه در وضعیت بازیابی جایگاه خود در سطوح مختلف در نظام بین‌الملل می‌باشد می‌توان گفت که هدف اصلی مقاله حاضر تبیین رویکرد استراتژیک این کشور در قالب‌های کمیت و کیفیت استراتژیک جهت مدیریت چالش‌های مورد نظر روسیه می‌باشد .مقاله پیش‌رو در صدد پاسخ به این سوال می‌باشد که راهبرد نظامی برای بازیابی قدرت روسیه چگونه می‌تواند ایفای نقش کند؟ فرضیه‌ای که به عنوان پاسخ به سوال فوق در نظر گرفته شده این است که بدون شک تلاش روسیه از طریق مکان‌یابی بهتر در ترتیبات نظام بین‌المللی ترجمانی از آرمان این کشور در بازیابی قدرت در عرصه بین‌المللی بوده و راهبرد نظامی روسیه به عنوان  یکی از راه‌های اصلی دستیابی به این هدف محسوب می‌شود. ضرورت  تحقیق حاضر هم از آن جهت می‌باشد که با توجه به شرایط تهدیدآمیز در منطقه و رقابت در نظام بین‌الملل با محوریت قدرت‌های بزرگ، پرداختن به موضوع حاضر از زاویه نقش راهبرد نظامی به عنوان استراتژی روسیه در سیاست خارجی می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای این کشور در شرایط کنونی باشد. در این نوشتار سعی شده با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی ضمن اشاره به ساختار سیاست خارجی روسیه به تشریح نظریه میلیتاریسم روسی و دیپلماسی دفاعی روسی به عنوان چهارچوب مفهومی مقاله پیش‌رو پرداخته شود و پس از آن راهبردهای دفاعی - نظامی روسیه در دوران ریاست جمهوری پوتین و مدودف مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت الگوی مناسبی در ارتباط با ساختار دفاعی - نظامی روسیه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic role of military power to restore Russia under Vladimir Putin and Dmitry Medvedev

نویسنده [English]

 • Fatemeh yazdandoust
چکیده [English]

Russia's post-Soviet period, more than ever influenced by regional and international developments are increasing, the changes that the country with the need to redefine the role and objectives facing the construction. Author article seeks to answer the question of which military strategy to restore power how Russia could play a role? this is the goal. is present. In this article we try using descriptive and analytical - pointing to the structure of Russia's foreign policy and diplomacy to expound the theory of Russian militarism as a conceptual framework paper, it has to be paid Russian Defense and then defense strategies - Russian military during the presidency of Putin and Medvedev have been studied and finally a model associated with the structure of the defense - Russian military has been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • military strategy
 • military diplomacy Russian Defense Russian
 • Militarism
 • developments in the region
 • the Great Powers
 • منابع

  • خالوزاده، سعید (1389). سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپایی. اتحادیه اروپا؛ هویت، امنیت و سیاست. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • سازمند، بهاره (1392). سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ. تهران: موسسه ابرار معاصر
  • بصیری، محمد علی و مهدی مرادی(1391). بازگشت پوتین به کرملین: آینده سیاست خارجی روسیه در قبال کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز. دو فصلنامه ایران و اوراسیا (ایراس)، سال ششم، شماره هشتم.
  • بکشی، جیوتسنا(1380). تداوم و تغییر در امنیت ملی و دکترین نظامی روسیه. ترجمه علی بختیاری پور، نگاه (ویژه‌نامه روسیه). سال دوم. شماره بیستم.
  • بهشتی پور، حسن(1387). دو بستر و یک رویا. همشهری دیپلماتیک. سال سوم. شماره 25.
  • بهمن، شعیب(1389). بررسی چالش ها و موانع منطقه گرایی در آسیای مرکزی. مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز. شماره 69.
  • پورآخوندی، نادر(1384). روسیه بین شرق و غرب؛ بررسی سیاست خارجی روسیه در آستانه قرن 21. مجله مطالعات راهبردی. شماره بیست و هفتم.
  • خالوزاده، سعید و داود کیانی(1387). اتحادیه اروپا و نظام بین‌الملل. معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی/گروه مطالعات اروپا و امریکا.
  • کولائی، الهه و علیرضا نوری(1389). عمل‌گرایی پوتین و تغییر در رویکردهای سیاست خارجی روسیه. فصلنامه سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دوره 40. شماره 2.
  • نگاه؛ویژه‌نامه روسیه (1380). دکترین نظامی جدید روسیه. سال دوم، شماره 20.
  • نوری، علیرضا(1387). ارتقا جایگاه روسیه در عرصه جهانی و تنش با آمریکا در دوره پوتین. فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز. شماره 61
  • نوری، علیرضا(1389). سیاست خارجی روسیه در دوره پوتین: اصول و روندها. دانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظم (ص). مرکز مطالعات راهبرد بین‌الملل.
  • واعظی، محمود (1384).الگوی رفتار آمریکا و روسیه در فرآیند تغییرات سیاسی در جمهوری‌های شوروی سابق. تهران: معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی.
  • --------- (1386). منافع روسیه و غرب در آسیای مرکزی و قفقاز و نقش تشکل‌های چندجانبه. مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز. شماره شصت و ششم.
  • --------- (1386). ژئوپلتیک بحران در آسیای مرکزی و قفقاز. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
  • --------- (1389). دیپلماسی انرژی ایران و قدرت های بزرگ در خلیج فارس. نفت و سیاست خارجی.مرکز تحقیقات استراتژیک/گروه مطالعات مبانی سیاسی خارجی جمهوری اسلامی ایران.
  • وحیدی، موسی‌الرضا(1380). گوام و CIS : چالش‌ها و فرصت‌های فراروی سیاست خارجی روسیه. فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز.شماره 33.
  • هادیان، حمید(1387). سیاست مشترک دفاعی اتحادیه اروپا و ناتو. سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا. پژوهش هجدهم.  مرکز تحقیقات استراتژیک.
  • همشهری دیپلماتیک(1382). نگرش دکترین نظامی جدید روسیه به قفقاز و آسیای میانه. ترجمه علی صباغیان. شماره

   

  • پرتو، امین (1393). ولادیمیر پوتین و افزایش بودجه نظامی روسیه. ایراس.

  http://www.iras.ir/fa/doc/note/377/

  • پسندیده، سمیه (1392). نقش سازمان همکاری‌های شانگهای در آسیای مرکزی. مرکز بین‌المللی مطالعات صلح.
  • تدبیر(1393). 5 دلیل برای هراس ناتو از نیروی نظامی روسیه.

  http://www.tadbirkhabar.com/world/48618

  • خبرگزاری فارس(1393). برگزاری تمرین نظامی کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی در روسیه و ارمنستان.

  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931227000471

  • --------- (1393). نقش برجسته ایران در تأمین ثبات و امنیت منطقه‌ای.

  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931222000831

  • داور، سعید(1393). ایران کانون رایزنی‌های امنیتی و دفاعی. خبرگزاری فارس    

  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931030000699

  • رادیو ایران ازبک(1391). رزمایش نظامی روسیه و چین از چشم انداز ترتیبات امنیتی منطقه‌ای.

  http://uzbek.irib.ir/persian/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87/item/12034-%

  • رضازاده،یوسف(1393). دکترین نظامی جدید روسیه، دشمنی با ناتو و آمریکا. روزنامه جام جم

  http://press.jamejamonline.ir/Newspreview/1708561926407422744

  • رضائی، مسعود(1394). روابط ایران و روسیه پس از توافق هسته‌ای راهبردی نمی‌شود. دیپلماسی ایرانی.

  http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1949777

  • روزنامه ابرار(1387). اصول و اهداف مدودف در سیاست خارجی.

  http://vista.ir/article/344300/

  • عطری، فاطمه(1385). سازمان پیمان امنیت دسته جمعی. ماهنامه ایراس. شماره 17.

  http://www.ensani.ir/fa/content/80671/default.aspx

  • کرمی، جهانگیر(1393). رهنامه نظامی جدید روسیه و انتقام هسته‌ای از ناتو. ایراس.

  http://www.iras.ir/fa/doc/note/567

  • کاشفی، شهاب(1392). تصور تهدید و امنیت ملی روسیه. روزنامه مردم سالاری

  http://mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=185917

  • مارکوف، سرگئی(1394). بریکس و سازمان شانگهای با سلطه جویی آمریکا مقابله می‌کنند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

  http://www.irna.ir/fa/News/81680424/

  • مشرق(1394). نگاهی به استراتژی امنیت ملی روسیه، چین، هند و جایگاه ایران در امنیت ملی این سه کشور.

  http://www.mashreghnews.ir/fa/news/393619

  • موسوی، محمدرضا(1388). میلیتاریسم روسی در سرآغاز قرن بیست و یکم. باشگاه اندیشه

      http://www.bashgah.net/fa/content/show/40745

  • میرطاهر، رضا(1391). اقدامات تحریک آمیز غرب و استراتژی دفاعی روسیه. سایت شبکه خبر

  http://www.irinn.ir/news/5002/

  • ندیمی، رامین(1393). دکترین نظامی جدید روسیه، ویژگی‌هاو چالش‌های پیش رو. موسسه ابرار معاصر تهران.

  http://www.iirjournal.ir/index.php/fa

  • نوری، علیرضا(1394). تعامل محتاطانه ایران و روسیه در سازمان شانگهای. مطالعات ایران و روسیه.

  http://www.iranreview.org/content/Documents/Iran-Russia-Cautiously-Interacting-within-SCO.htm

  • یزدان دوست، فاطمه(1394). «استراتژی نوین روسیه برای بازیابی قدرت خود در دوره پوتین و مدودوف». دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی آیت‌الله آملی، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم سیاسی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
   • Antonenko, Oksana (2010). “Russia in 2030: A More Attractive Partner for the EU” in Europe 2030, The Brookings Institute Publication.
   • Medvedev, D(1388). Forward Russia, Septamber 10{on –line}, available: http://www.gazeta.ru