نیروی دریایی راهبردی و عملیاتی­ سازی عملیات­ روانی استراتژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جمهوری اسلامی ایران دارای موقعیت ممتازی در خلیج فارس، دریای عمان است. این موقعیت ممتاز همواره مدنظر قدرت‌های بزرگ منظقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است. نیروی دریایی ایران که با درایت فرماندهی معظم کل قوا به‌عنوان نیروی دریایی راهبردی مطرح گردید، در حال حاضر تا مدار 10 درجه شمالی و حضور در آب‌های آزاد اجرای مأموریت می‌نماید. از آن‌جایی‌که نیروی دریایی یکی از ابزارهای مهم قدرت نظامی است و قدرت نظامی یکی از مؤلفه‌های اصلی منافع ملی محسوب می‌گردد، می‌تواند در مأموریت‌های خود با عملیاتی‌سازی عملیات روانی استراتژیک، ضمن ایجاد زمینه قدرت در منطقه، منافع ملی کشور را نیز توسعه دهد.    در این مطالعه سعی می شود فرصتها و چالشهای جمهوری اسلامی ایران با مد نظر قرار دادن ماهیت نیروی دریایی مورد بررسی قرار گیرد بنابراین هرچند که قدرت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای منافع ملی خود را در حضور قدرتمندانه در قلمرو نفوذ ایران دنبال می‌کنند، اما جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با در اختیار داشتن دو گذرگاه استراتژیک جهان (تنگه هرمز حدفاصل جزیره ابوموسی و جزایر تنب بزرگ و کوچک) و دسترسی مناسب به دریا و نیز برخورداری از نیروی دریایی راهبردی و با اجرای عملیات‌روانی استراتژیک بسیاری از معادلات سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی در منطقه را به نفع خود رقم زند و اهداف ملی را محقق سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Navy Strategic And Operational planning, strategic psychological operations

چکیده [English]

    The Islamic republic of Iran has an excellent situation in Persian Gulf and Oman Sea.This golden situation was always looking for by regional and other powers.Iranian naval force which was called a strategic force by supreme leader, currently conducting missions up to 10 N in international seas.Since the naval force is an important tool gain military authority which is a main factor of national interests, it can develop national interests with operational strategic psychological operations, In addition to supplying a solid ground of power.This research tries to investigate opportunities and threats for Islamic republic of Iran considering the naval force characteristic.So al the theagh the trans regional powers follow their own interests in powerful presence in Iran’s under domination territory, Islamic republic of Iran can change political, military, security and economical equations in region by controlling two strategic passages (Hormoz strait, between Abumusa island and and tonb – e – koochak and tonb – e – Bozorg islands) and using its strategic naval force and conducting psychological strategic operations.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • navy
  • Strategic psychological operations
  • power
  • national interests