مدیریت دانش؛ چالش‌ها و موانع استقرار آن در ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    ارتش جمهوری اسلامی در جهت انجام ماموریت ذاتی خود که همان حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور می‌باشد، نیازمند اطلاعات بوده و جمع آوری اطلاعات از طریق نیروی انسانی کارآمد و تجهیزات پیشرفته، نوین، میسر خواهد بود؛ امروزه برخورداری از اطلاعات و دانش روز آمد به موقعیتی استوار برای ادامه حیات فردی و اجتماعی و سازمانی تبدیل شده؛ حتی توان رقابت در محیط پیرامون منوط به کسب توسعه دانش فردی و سازمانی است تا جائی‌که دانش جزئی اساسی از سرمایه تلقی شده است. به منظور استفاده بهینه از سرمایه دانش در ارتش جمهوری اسلامی ایران، لازم است رشته جدیدی از مدیریت بنام مدیریت دانش پدید آید تا ضمن بهبود بخشیدن به فرآیندهای دانش و با پیوند بین راهبرد سازمان و راهبرد مدیریت دانش در تأمین دانش افراد، متناسب با زمان و مکان به حفظ مزیت رقابتی آجا کمک نماید. اگرچه فرماندهان و مدیران آجا به خوبی به اهمیت دانش و مدیریت آن در آجا واقف شده و بسیاری از آنان به دنبال پیاده سازی سامانه مدیریت دانش در آجا هستند، ولی هنوز این مهم به‌طور مطلوب تحقق نیافته است و دارای چالش‌ها و موانعی است که مانع اجرایی شدن آن در آجا گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge Management; Challenges and barriers Its establishment in Islamic republic of Iran's Army

چکیده [English]

   For the purpose of conducting its inherent mission, which is to protect the country’s independence and territorial integrity, the Islamic Republic of Iran Army needs information. Collecting such information is possible through efficient man power and advanced, modern and updated equipment. Today, possessing current information and knowledge has turned into a solemn position for individual as well as social and organizational survival. Even the ability to compete around depends on expanding individual and organizational knowledge to the extent that knowledge is regarded part of one’s asset. In order to make efficient use of the current knowledge in the Army, a new branch of management called knowledge management ought to be commenced. This will contribute to improving knowledge processes and will keep the competitive advantage of the Army by creating links between the strategy of the organization and knowledge management in providing individuals’ knowledge. Although the Army commanders have decently perceived the importance of knowledge management and many of them are attempting to found it, KM is not yet fully established and suffers challenges and obstacles which hinder its execution.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • tacit knowledge
  • Implicit Knowledge
  • futurism