بررسی منابع آب در مناطق خشک و بیابانی و تأثیر آن بر نیروها و تجهیزات نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    شرایط سخت نواحی بیابانی و کمبود منابع آب برای کسانی که در این نواحی سکونت دارند، طاقت فرسا و مشکل است. نیروهای نظامی با توجه به مأموریت های محوله و حضور در این مناطق با دشواری ها و مشکلاتی همچون کمبود منابع آب و گرمای شدید مواجه می باشند. با توجه به اینکه تأمین آب مورد نیاز یگان‌ها در این نواحی دشوار است‏ به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های فرماندهان در پشتیبانی از نیروها محسوب می شود تا جایی که یک سیستم آمادی قوی با ترابری و قدرت تحرک بالا را با مشکل مواجه می‌کند. این مشکل در مواقعی که نیروها در تحرک و جابجایی هستند، دو چندان می شود و مدیریت و فرماندهی را با دغدغه خاطر مواجه می کند. در این پژوهش که مبتنی بر روش تحلیلی- توصیفی است و بر تلفیق دو بعد علمی و نظامی تأکید دارد. به بررسی و تحلیل اهمیت آب و کیفیت آن با توجه به نوع سازندهای زمین شناسی و شناخت بسترهای آبی و هم چنین مشکلات کمبود و شوری آب و اثراتی که بر نیروها و تجهیزات به دنبال دارد مورد بررسی قرار گرفته است.  بدیهی است کیفیت پایین منابع آبی و کمبود آن در نواحی خشک و بیابانی، فرسایش و کاهش توان جسمی و روحی نیروها را در برداشته که فرسودگی و کاهش کارآیی آنها را تحت الشعاع قرار می دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of water resources in arid and desert areas and its effect on military forces and equipment

چکیده [English]

   Harsh conditions of desert areas and the shortage of water resources, are overwhelming and difficult for resident who live in these places. Due to the presence of military forces in these areas with specefic missions they faces defferent difficulty and problems such as shortage of water resources and are extreme heat. As one of the most important commanders is challenges supplying of water requied for troops that needs a high power  lojestic unit and high mobility transportation system.when the troops are in Mobility, it becames more difficult for  leadership management. this study is based on analytical- descriptive method  and it focused on both scientific and military water importance and water supply quality.after that, in these work identification and recognition of land formation effect on forces and equipment were investigated. Obviously, poor quality and lack of water resources in desert, can reduce physical and mental ability there forces , they causes fatigue and decrease  efficiency of military units and it makes achining this goals impossible.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • arid zones
  • water resources
  • military forces
  • Water quality