ارائه الگویی از سامانه‌های خبره مبتنی بر منطق فازی در نظام فرماندهی و کنترل پدافند هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سامانه‌های خبره تصمیم‌گیری مبتنی بر قواعد فازی روشی برای پردازش وقایع غیر قطعی ارائه می‌کنند. این عمل دقیقاً همان شرایطی است که در صحنه نبردهای آینده با آن روبرو هستیم. در این راستا حوزه‌های فرماندهی  و کنترل نیز از این امر مستثنی نبوده و کشورهای پیشرفته توانسته‌اند با استفاده از سامانه‌های خبره مبتنی بر قواعد فازی، امکان تصمیم‌گیری صحیح و سریع را در شرایط بحران فراهم کنند. در سامانه‌های عملیاتی، اطلاعات مهم از دو منبع سرچشمه می‌گیرند. یکی از منابع، افراد خبره می‌باشند که دانش و اگاهی‌شان را در مورد سامانه با زبان طبیعی تعریف می‌کنند. منبع دیگر اندازه‌گیری‌ها و مدل‌های ریاضی هستند که از قواعد فیزیکی مشتق شده‌اند. بنابراین مسأله مهم، ترکیب این دو نوع اطلاعات در طراحی سامانه‌ها است. برای انجام این ترکیب، سؤال کلیدی این است که چگونه می‌توان دانش بشری را به یک فرمول ریاضی تبدیل کرد. اساساً آن‌چه که یک سامانه خبره مبتنی بر منطق فازی انجام می‌دهد همین تبدیل است. الگوی ارائه شده در این مقاله، پیشنهادی برای شروع تحقیقات متخصصین علوم مرتبط با حوزه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی برای دستیابی به سامانه‌های هوشمند تصمیم‌گیری خبره مبتنی بر منطق فازی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Pattern for Fuzzy Logic Expert Systemsin Air Defense C4I Systems

چکیده [English]

     Expert Decision making systems are methods for processing uncertain evidences. This is exactly the same condition we are facing in future warfare. In this way military ranges are not exempt from this circumstance and advanced countries have been able to prepare possibility of quick and right decision making in crisis conditions with application of expert decision systems of air defense tactics. In operational systems important information emulates from two resources. The first one is expert people that their knowledge about systems is defined by natural language. The other resource is mathematical models and measurements that are derived from physical rules. So an important issue is merging two types of information in designing the systems. In this situation, the question is how the human knowledge can be converted to mathematical rules. Technically this is the way an expert system based on fuzzy logic is done. The presented approach in this article is a proposal for experts in air defense C4I Systems to achieve smart expert decision making system based fuzzy logic. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expert Systems
  • Fuzzy logic
  • Air Defense
  • Command & Control