دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات مشترک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22034/qjmst.2023.1990555.1852

مجید رشیدی؛ محمد شاه‌محمدی؛ امید اردلان؛ علی نیازی


مطلوبیت‌ها و آسیب‌های فرهنگی شبکه های اجتماعی مجازی در میان کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1402

10.22034/qjmst.2022.522540.1564

محمد اکرمی‌نیا


تأثیر مؤلفه‌های سامانه فرماندهی و کنترل بر قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1402

10.22034/qjmst.2023.537027.1576

پرویز ضیغمی نژاد؛ مجید رجب پور


شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای ارتقای سواد رسانه‌ای کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

10.22034/qjmst.2023.550285.1882

سید مهدی حسینی گل افشانی؛ محمد اکرمی‌نیا؛ یاسر شیخ ویسی؛ کیانوش کیاکچوری


طراحی الگوی جذب و گزینش حداکثری نخبگان در دانشگاه‌های نیروهای مسلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22034/qjmst.2023.556054.1737

امید اردلان؛ محمد شاه محمدی؛ سید پرهام پورصفوی


الگوی رفتاری اثربخش برای فرماندهان یگان‌های عملیاتی نیروی پدافند هوایی آجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1402

10.22034/qjmst.2023.547068.1648

گل محمد نصیری؛ حسین شکوهی؛ ایرج بختیاری؛ عباس فرخی


تبیین چالش‌ها، الزامات و روش‌های تجاری‌سازی فناوری‌های دفاعی: یک مرور نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22034/qjmst.2023.1971459.1797

محمدحسن احمدزاده فرد؛ حسین بهرامی پور؛ فاطمه حسابی


ارائه الگوی کیفیت زندگی کاری سربازان در مراکز نظامی مطالعه موردی (نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22034/qjmst.2023.553657.1718

یاسر حاجی آقانژاد؛ احدالله انگزی؛ عباس میردریگوند؛ قادر مهر علی


شاخص‌ها و مؤلفه‌های مؤثر بر حوزه نظامی امنیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22034/qjmst.2024.1989468.1845

غلامرضا طحانی؛ حسین ولی‌وند زمانی؛ ابراهیم ایجابی