دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل فضایی مخاطرات آب‌وهوایی مؤثر بر فعالیت‌های نظامی در نیمه جنوبی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22034/qjmst.2022.546435.1647

محمد محمدی؛ محمد حسین ناصر زاده؛ بهلول علیجانی؛ محمد سلیقه


شناسایی مهمترین معیارهای اخلاقی موثر در مدیریت و فرماندهی با الهام از منابع دینی با استفاده از تکنیک‌ AHP در آجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

10.22034/qjmst.2022.543198.1621

امید اردلان؛ محمدحسن مسلمی؛ نادر شمامی


تعادل بار در شبکه‌های بی سیم سه بعدی مبتنی بر پهپاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1401

10.22034/qjmst.2023.1971317.1796

اکبر اصغرزاده بناب؛ هاشم کلب خانی


تأثیر مؤلفه‌های سامانه فرماندهی و کنترل بر قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1402

10.22034/qjmst.2023.537027.1576

پرویز ضیغمی نژاد؛ مجید رجب پور