کلیدواژه‌ها = جنگ ترکیبی
چگونگی پشتیبانی از بالگردهای کبرای هوانیروز در جنگ ترکیبی

دوره 14، شماره 43، خرداد 1397، صفحه 97-128

مجید رجب پور؛ احمدمهدی جمالی؛ محمدابراهیم خلیلی


بررسی کارکردهای مهندسی رزمی در جنگ های ترکیبی

دوره 13، شماره 41، آذر 1396، صفحه 55-85

ابراهیم ایجابی؛ عباس ابراهیمیان


الزامات تدوین داکترین هوانیروز در جنگ‌های ترکیبی

دوره 13، شماره 40، شهریور 1396، صفحه 53-76

احمدمهدی جمالی؛ عبدالعلی پورشاسپ


چیستی جنگ ترکیبی، اشتباهی تکراری در مباحث نظامی

دوره 12، شماره 37، آذر 1395، صفحه 91-110

کورش بقایی؛ مجید رجب‌پور؛ سیدرضا پرواس