کلیدواژه‌ها = فرماندهی و کنترل
تأثیر مؤلفه‌های سامانه فرماندهی و کنترل بر قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1402

10.22034/qjmst.2023.537027.1576

پرویز ضیغمی نژاد؛ مجید رجب پور


مؤلفه‌ها و ویژگی های فرماندهی و کنترل هوشمند در صحنه نبرد

دوره 16، شماره 54، اسفند 1399، صفحه 149-171

10.22034/qjmst.2021.243882

محسن رضایی؛ غلامعلی رشید؛ احمدرضا پوردستان