کلیدواژه‌ها = آجا
شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای ارتقای سواد رسانه‌ای کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

10.22034/qjmst.2023.550285.1882

سید مهدی حسینی گل افشانی؛ محمد اکرمی‌نیا؛ یاسر شیخ ویسی؛ کیانوش کیاکچوری


وضعیت سرمایه اجتماعی در ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، شماره 62، اسفند 1401، صفحه 191-215

10.22034/qjmst.2023.547472.1656

سید مهدی حسینی گل افشانی؛ امین رازانی؛ حسین لطفی کندال


الزامات پیاده‌سازی نظام اقتصاد مقاومتی در سایه فرهنگ‌سازمانی آجا

دوره 11، شماره 32، شهریور 1394، صفحه 147-164

بهزاد تقوی فرهی؛ ابراهیم ایجابی


رهیافت‌ها و راهبردهای مدیریت دانش با تاکید بر اتاق‌های فکر در آجا

دوره 8، شماره 22، اسفند 1390، صفحه 87-106

اصغر زبرجدی؛ بیژن حیدرپور