کلیدواژه‌ها = اطلاعات
تأثیر مؤلفه‌های سامانه فرماندهی و کنترل بر قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1402

10.22034/qjmst.2023.537027.1576

پرویز ضیغمی نژاد؛ مجید رجب پور


نقش منابع آشکار اطلاعاتی در جنگ های آینده

دوره 17، شماره 56، شهریور 1400، صفحه 127-148

10.22034/qjmst.2021.139881.1467

صفدر باجلانی؛ بابک معظمی گودرزی؛ ناصر ایزدی؛ یعقوب سلیمی؛ سیدحمید حسینی


تبیین نقش جنگ سایبری در جنگ‌های آینده

دوره 10، شماره 28، شهریور 1393، صفحه 47-74

ایرج بختیاری