کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
شناسایی و بررسی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار مدیریت دانش در صنعت هوانوردی

دوره 10، شماره 28، شهریور 1393، صفحه 29-46

محمد موسی خانی؛ عبدالله وثوقی نیری


بررسی ارتباط بین حلقه‌های چرخه مدیریت دانش مطالعه موردی؛ دانشگاه افسری امام علی (ع)

دوره 10، شماره 27، خرداد 1393، صفحه 91-104

روح الله فکوری؛ ایوب امیری؛ مهدی اسماعیلی؛ مرتضی نظری


بررسی ادراک فرماندهان از ارتباط فرهنگ سازمانی با چرخه مدیریت دانش مطالعه موردی دانشگاه امام علی(ع)

دوره 9، شماره 25، آذر 1392، صفحه 49-74

اصغر محمدی فاتح؛ عمران محمدی فاتح؛ روح الله موذن؛ نورالدین اشرفی نژاد


رهیافت‌ها و راهبردهای مدیریت دانش با تاکید بر اتاق‌های فکر در آجا

دوره 8، شماره 22، اسفند 1390، صفحه 87-106

اصغر زبرجدی؛ بیژن حیدرپور


بررسی اثرات استفاده از سامانه مدیریت دانش درعملکرد سازمان‌های نظامی

دوره 8، شماره 21، شهریور 1390، صفحه 7-27

محمد فهمیده؛ علی خلیلی؛ علی‌اصغر سالارنژاد