کلیدواژه‌ها = امنیت ملی
تبیین نقش منطقه ساحلی ایران در اقیانوس هند بر امنیت ملی کشور

دوره 19، شماره 64، شهریور 1402، صفحه 131-146

10.22034/qjmst.2023.1971635.1800

حسین حسنی سعدی؛ محمدرضا حافظ نیا؛ غلامعلی رشید؛ ابراهیم رومینا


تبیین رابطه آینده‌نگاری و نیروی دریایی راهبردی

دوره 9، شماره 25، آذر 1392، صفحه 129-150

شهرام نوروزانی؛ بهرام رضایی