کلیدواژه‌ها = دکترین
تبیین عؤامل مؤثر بر تدوین دکترین پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظامی

دوره 18، شماره 60، شهریور 1401، صفحه 223-243

10.22034/qjmst.2022.560314.1754

سید اسماعیل شهرآیینی؛ ابوالفضل سپهری‌راد؛ وحید ریاضی؛ حمید همت


الزامات تدوین داکترین هوانیروز در جنگ‌های ترکیبی

دوره 13، شماره 40، شهریور 1396، صفحه 53-76

احمدمهدی جمالی؛ عبدالعلی پورشاسپ


دکترین نظامی

دوره 7، شماره 19، اسفند 1389، صفحه 115-125

دنیس درو؛ دان اسنو؛ علی‌اصغر آقابالازاده؛ محمدرضا لونی