کلیدواژه‌ها = پدافند غیرعامل
نقش دیپلماسی دفاعی در تأمین نیازهای پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، شماره 60، شهریور 1401، صفحه 83-102

10.22034/qjmst.2022.534853.1568

عباس جعفری‌نیا؛ ذکریا کاظم پور؛ فرزاد محمدی؛ عبدالرضا خسروی مقدم


تبیین عؤامل مؤثر بر تدوین دکترین پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظامی

دوره 18، شماره 60، شهریور 1401، صفحه 223-243

10.22034/qjmst.2022.560314.1754

سید اسماعیل شهرآیینی؛ ابوالفضل سپهری‌راد؛ وحید ریاضی؛ حمید همت


توسعه فرهنگ پدافند غیرعامل در امنیت کشور

دوره 8، شماره 20، خرداد 1390، صفحه 7-31

علی ذوالفقاری


اهمیت نیروی انسانی در پدافند غیرعامل

دوره 7، شماره 18، آذر 1389، صفحه 77-96

حسین مینایی