کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
سناریوهای فراروی جنگ ترکیبی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در افق 1407

دوره 19، شماره 66، اسفند 1402، صفحه 39-54

10.22034/qjmst.2024.1986908.1831

خلیل کولیوند؛ علی ستاری‌خواه؛ محمد سپهری


تبیین آسیب‌های دفاعی ایران در جنگ جهانی دوم و ارائه راهبردهای عدم تکرار

دوره 19، شماره 65، آذر 1402، صفحه 201-228

10.22034/qjmst.2024.549841.1674

داریوش اسکندری؛ ارسطو توحیدی؛ محمود براتیان


تأثیر تضعیف ارتش ترکیه به واسطه کودتای 2016 بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 44، شهریور 1397، صفحه 5-23

صابر رستم پور؛ حسین ولی‌وند زمانی؛ ابراهیم ایجابی؛ محسن مرادیان