کلیدواژه‌ها = ارتش جمهوری اسلامی ایران
الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات مشترک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22034/qjmst.2023.1990555.1852

مجید رشیدی؛ محمد شاه‌محمدی؛ امید اردلان؛ علی نیازی


بومی‌سازی فرآیند طرح‌ریزی عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، شماره 59، خرداد 1401، صفحه 5-30

10.22034/qjmst.2022.529024.1527

علیرضا شیخ؛ حمید حسن پور؛ حسین دادوند


مدل انتخاب و تخصیص بهینه پروژه‌های آموزشی و پژوهشی آجا با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 10، شماره 29، آذر 1393، صفحه 5-23

حسین ولی‌وند زمانی؛ محمدتقی پرتوی؛ ابراهیم ایجابی


بررسی راهکارهای مناسب برای جذب نیروی انسانی کیفی در ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 26، اسفند 1392، صفحه 117-144

محسن خوشدل امامی؛ احمد خادم حسینیه؛ محمد لطفی