نویسنده = سید مهدی حسینی گل افشانی
شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای ارتقای سواد رسانه‌ای کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

10.22034/qjmst.2023.550285.1882

سید مهدی حسینی گل افشانی؛ محمد اکرمی‌نیا؛ یاسر شیخ ویسی؛ کیانوش کیاکچوری


وضعیت سرمایه اجتماعی در ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، شماره 62، اسفند 1401، صفحه 191-215

10.22034/qjmst.2023.547472.1656

سید مهدی حسینی گل افشانی؛ امین رازانی؛ حسین لطفی کندال